Move 2021: Talentontwikkeling, burgerschapsvorming en verbinding!

Mayke van den Boogaard 04-11-2020
120 keer bekeken 0 reacties

In al onze Move-projecten staat ontmoeting centraal. De jongeren, de studenten die zich vrijwillig inzetten én de mensen waarvoor jongeren in actie komen, ontdekken andere perspectieven en leefwerelden. Tevens wordt talentontwikkeling en eigenaarschap onder de kinderen gestimuleerd!

Kern

Naam
Verbinding, talentontwikkeling en burgerschapsvorming in diverse wijken in Rotterdam!

Aantal inwoners
Het ligt eraan in welke wijk het project plaatsvindt. De projecten vinden onder andere plaats in Delfshaven, Crooswijk en Zevenkamp.

Gemeente
Wij horen niet bij een gemeente. De projecten vinden verspreid door Rotterdam heen plaats.

Provincie
Zuid-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Kinderen van het basisonderwijs uit minder bedeelde wijken (groep 6, 7 of 8) en studenten van de Hogeschool/Universiteit

Doelstelling
Onze projecten stimuleren eigenaarschap en talentontwikkeling onder jongeren, bevorderen verbindingen in de wijk, en geven de wijk een boost!

Aantal leden
Ons bestuur bestaat uit vier personen. Verder zijn er nog zo'n 20 projectcoördinatoren actief in de studentensteden, en hebben we diverse donateurs (lokaal en nationaal).

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
mayke@stichtingmove.nl

Project

Doelstelling
In al onze Move-projecten staat ontmoeting centraal. De jongeren, de studenten die zich vrijwillig inzetten én de mensen waarvoor jongeren in actie komen, ontdekken andere perspectieven en leefwerelden. Tevens wordt talentontwikkeling en eigenaarschap onder de kinderen gestimuleerd!

Beginsituatie
Onze projecten bestaan uit zeven contactmomenten tussen de studentvrijwilligers en de kinderen: vijf bedenk en doe sessies, één dag die in het teken staat van het studeren en het studentenleven, en natuurlijk een feestelijke afsluiting van het project! In de beginfase is er ruimte voor de kinderen en studenten om elkaar te leren kennen. In de daaropvolgende sessies wordt er steeds meer toegewerkt naar een concrete invulling van het plan. De kinderen bedenken zelf hoe zij de wijk een stukje beter, leuker en leefbaarder kunnen maken, de studentvrijwilligers helpen hen bij de doorontwikkeling en uitvoering van dit plan!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Dit kan van alles zijn. Het ligt eraan waar de kinderen uit de wijk behoefte aan hebben. Zo is er in voorgaande jaren een sport-en speldag georganiseerd om de (eenzame) ouderen in de wijk een toffe dag te bezorgen en zijn bij een ander project prullenbakken aangeschaft en versierd in de hoop dat de wijk een stukje schoner wordt. Momenteel is er een project gaande met studenten van Hogeschool Rotterdam en kinderen uit groep 7 van OBS Delfshaven, waarin kinderen hebben aangegeven dat ze graag een moestuin willen op het schoolterrein. Het zou tof zijn als de studenten voor dit idee financiële ondersteuning hebben! Indien we een financiële bijdrage van Kern met Pit zullen ontvangen, zal een deel van deze bijdrage gaan naar de realisatie van deze moestuin in Delfshaven!

Onderdeel van een groter geheel
Stichting Move

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners uit de wijk zijn gebaat bij de uitvoering van de ideeën van de kinderen. De kinderen worden namelijk gestimuleerd om bij het bedenken van plannen, rekening te houden met de leefbaarheid van de wijk; en dus voor iedereen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Momenteel zijn er 12 projecten gaande in Rotterdam. En zijn dus 12 basisschoolgroepen gekoppeld aan studentencommissies, zoals studenten van CIA (Criminologie in Actie), de Rugbyvereniging en Skadi. Al deze projecten zullen in het voorjaar 2021 afgerond worden. Voor alle projecten zijn ook realisatiegelden vereist, om de toffe ideeën van de kinderen daadwerkelijk waar te kunnen maken. In het voorjaar van 2021 worden tevens zeven nieuwe PO-projecten opgezet! Deze worden in juni/juli afgerond.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Er worden geen fasen of onderdelen uitbesteed. De projectcoördinator houdt voortdurend overzicht over het project. Wel is het zo dat op de vloer het echt de studentvrijwilligers en de kinderen zelf zijn die actief aan de slag gaan met het maatschappelijk project!

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
9000 euro

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, wij vragen financiële ondersteuning aan projectpartners, zoals het Sint Laurensfonds en Snickers - de Bruijn stichting.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Dit is een vriendelijke aanbod. We proberen bij Stichting Move kinderen zoveel mogelijk een gevoel van eigenaarschap te laten ervaren. Zij komen dus met de ideeën, en worden hierbij geholpen door de studentvrijwilligers. We hoeven dus geen ondersteuning vanuit ingenieursbureau Arcadis, want we willen kinderen niet bij voorbaat al een richting op sturen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Door een mail van MAEX.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We staan altijd open voor verbeteringen! Als er aspecten binnen onze projecten zijn waar Kern met Pit ideeën over heeft, dan horen wij dit heel graag!

Anders

Twitter

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen