The BuzZ

wilma Steenbeek 04-11-2020
484 keer bekeken 0 reacties

Met de mobiele bus ‘The BuzZ’, biedt onze jongerencoach samen met lokale vrijwilligers, kinderen en jongeren een inloophonk in hun eigen dorp. De coach biedt ondersteuning door persoonlijke aandacht en aansprekende programma’s die een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen stimuleren.

Kern

Naam
Klarenbeek, Voorst, Wilp

Aantal inwoners
ruim 10.000 mensen in de dorpen / buurtschappen

Gemeente
Klarenbeek, Voorst, Wilp

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
jeugdwerk protestantse gemeente

Doelstelling
Vanuit haar eigen identiteit wil de Protestantse Streekgemeente Klarenbeek – Voorst – Wilp op eigentijdse wijze present zijn voor kinderen en jongeren in de drie dorpen.

Aantal leden
2 professionals, 6 vrijwilligers, (donateurs/fondsen worden nu benaderd)

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis op gebied van jongerenwerk

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
jeugdwerk@kerkvoorst.nl

Project

Doelstelling
Met de mobiele bus ‘The BuzZ’, biedt onze jongerencoach samen met lokale vrijwilligers, kinderen en jongeren een inloophonk in hun eigen dorp. De coach biedt ondersteuning door persoonlijke aandacht en aansprekende programma’s die een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen stimuleren.

Beginsituatie
Het is een nieuw project wat opgestart moet worden. De jongerenwerker heeft al wel contacten in de de drie dorpen met kinderen en tieners en voert ook een luisteronderzoek uit om goed te kunnen aansluiten bij de behoeftes van jongeren. Het project plan en de begroting zijn opgesteld. Fondsenwerving is in gang gezet.

Verbeteringen voor de woonomgeving
De leefbaarheid van kleine dorpen en buurtschappen en dorpen staat onder druk. Ontwikkelingen zoals kleinere gezinnen dus minder kinderen, vergrijzing, sluiting van voorzieningen die niet langer rendabel zijn, versterken en beïnvloeden elkaar. Als gevolg is het aanbod van activiteiten voor kinderen schaars. The BuzZ biedt eigentijdse kinder- en tienerprogramma’s aan kinderen in hun eigen buurt. De focus van de programma’s ligt op vlak van persoonlijke ontwikkeling, groei van zelfvertrouwen en versterken van een positief zelfbeeld. Aan bod komen onderwerpen die voor jongeren relevant zijn. Door aanwezigheid van wifi, kunnen jongeren zelfs vanuit huis aanhaken bij programma’s in de bus of bij interactieve internet events en games die landelijke worden aangeboden

Onderdeel van een groter geheel
Het is als pioniersproject onderdeel van het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Klarenbeek, Voorst en Wilp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Kinderen, tieners/jong volwassenen in de drie dorpen (en buurtschappen) Met de wekelijkse programma’s is de schatting dat 75 kinderen regelmatig deelnemen aan de programma’s Met maandelijks tienerprogramma is de schatting dat 21 tieners regelmatig deelnemen aan de programma’s Daar waar de bus aansluit diverse dorps, school- of zomeractiviteiten, kunnen grote groepen kinderen en tieners kennismaken met The BuzZ en zullen eenmalige contactmomenten opstap kunnen vormen naar deelname aan buurtprogramma van de bus.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Tijdspad  Oktober 2020 t/m april 2021 Eerste voorbereidingen Fondswerving Delen van projectplannen Locatie onderzoek Luisteronderzoek onder kinderen en ouders in de dorpen om programma’s zo goed mogelijk te kunnen afstemmen.  1 maart 2021 - 1 juni 2021 Aanschaf van de bus en verbouwing Aanschaf materialen voor programma’s Inrichting van de bus Startbijeenkomst vrijwilligers Locaties van standplaatsen bepalen.  Juni 2021 Kick of voorbereiden voor de drie dorpen met event Promotiemateriaal ontwerpen en verspreiden Persberichten naar lokale kranten  Juli 2021 Feestelijke Kick off voor zomerprogramma in de drie dorpen  September 2021 – juni 2024 Vanaf September wekelijkse jaarprogramma’s draaien in de dorpen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
verbouwing en inrichting van de mobiele bus

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
N.v.t.

Totale kosten van het project
Voor de opstart van het project is 46.000 euro begroot.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Specifieke bedrijven voor de inrichting van de bus.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
We zouden zeer geholpen zijn bij het meedenken over de inrichting van de bus. Zoeken naar een ontwerp dat ruimte biedt aan uitvoering van diverse programma's. Zoeken naar flexibel gebruik van de ruimte en een eigentijdse uitstraling. Ook ontwerp om ruimte van de bus uit te breiden met voortent of iets dergelijks.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Folder in het dorpshuis in Voorst.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hopelijk wat creatief meedenken over de inrichting van de bus.

Buurthuis

Twitter

Op de kaart

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen