Buurtsport Meiden

Paulien Kok 04-11-2020
81 keer bekeken 0 reacties

Buurtsport meiden organiseert samen met meisjes (10-13 jaar) wekelijks sport/spelactiviteiten en workshops met sociale thema’s bv social media. De meisjes zijn zelf actief betrokken bij het aanbod. Op deze manier ontwikkelen deze meisjes hun talenten en blijven ze betrokken in de wijk.

Buurtsport heeft ten doel de onderlinge samenwerking en cohesie in de wijken te bevorderen door het opzetten en organiseren van buurtsport evenementen en buurt sportprogramma’s. Uit onderzoek blijkt dat meisjes minder vaak voldoen aan de beweegrichtlijnen dan jongens. De wekelijkse sportdeelname door meisjes en jongens is in de leeftijd 4-12 jaar gelijk; in de leeftijd 12-18 jaar is de wekelijkse sportdeelname van meisjes lager. Om meisjes ook in de wijk te bereiken met beweegaanbod wil Stichting de Schroef Buurtsport Meiden opstarten specifiek voor meisjes van 10-13 jaar (groep 7 en 8). We willen door deze doelgroep nu te betrekken effect hebben op latere leeftijd.

Dit programma zorgt ervoor dat meisjes zelf actief betrokken worden bij het aanbod. Ze mogen activiteiten mee organiseren en natuurlijk ook meedoen. Zo ontwikkelen ze meerdere competenties. Meisjes hebben andere behoeften dan jongens tijdens het sporten en bewegen. Voor veel meisjes (met name met niet-westerse achtergrond) is dat een drempel om bijvoorbeeld mee te doen met Buurtsport. 

Wij gaan samen met ambassadeurs van deze meisjes, citytrainers en buurtsportcoaches een sport- en spelprogramma opzetten dat voldoet aan hun wensen. Stichting de Schroef werkt tevens samen met jongerenwerk en de basisschool De Duinsporng. Hiermee willen wij tevens de persoonlijke ontwikkeling van deze meisjes aanmoedigen. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen deze meisjes hun eigen talenten, blijven ze betrokken bij hun vereniging of in de wijk. 

Kern

Naam
Drunen

Aantal inwoners
18.275

Gemeente
Heusden

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting de Schroef

Doelstelling
Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Sport en bewegen geeft energie, het gevoel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Daarom zetten wij ons dagelijks in om zoveel mogelijk mensen in Heusden en omgeving in beweging te krijgen. Want iedereen kan meedoen. We bevorderen het welzijn van de inwoners van Heusden en omgeving door hen laagdrempelig en op maat aan te zetten tot bewegen.

Aantal leden
Ons bestuur bestaat uit 3 deelnemers Wij hebben 8 vaste werknemers en 1 vaste vrijwilliger, meerder vrijwilligers en HBO en MBO stagiaires

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Wij zetten ons sinds 2007 in om zoveel mogelijk mensen in Heusden eo in beweging te krijgen. Het laten aansluiten van kwetsbare doelgroepen in de maatschappij middels bewegen is een van onze doelen. We brengen de juiste personen, partijen en sectoren met elkaar in contact zodat er waardevolle verbindingen ontstaan. Met ons programma “Jongeren in beweging” helpen wij jongeren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Op deze manier blijven ze betrokken in de maatschappij. Iedereen kan meedoen!

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
contact@stichtingdeschroef.nl

Project

Doelstelling
Buurtsport meiden organiseert samen met meisjes (10-13 jaar) wekelijks sport/spelactiviteiten en workshops met sociale thema’s bv social media. De meisjes zijn zelf actief betrokken bij het aanbod. Op deze manier ontwikkelen deze meisjes hun talenten en blijven ze betrokken in de wijk.

Beginsituatie
Op dit moment organiseren we wekelijks een uur buurtsport voor jongeren van 12-16 jaar. Dit is voor meisjes en jongens. Bij deze buurtsport is de deelname van meisjes lager. Om meisjes ook in de wijk te bereiken met beweegaanbod willen we Buurtsport specifiek voor meisjes gaan opzetten.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door de meisjes mee te laten denken in het aanbod en mee te laten organiseren willen wij de persoonlijke ontwikkeling van deze meisjes aanmoedigen. Ook hopen we dat deze meisjes mee gaan helpen bij activiteiten in de wijk.

Onderdeel van een groter geheel
Buurtsport meiden maakt deel uit van ons programma jongeren in beweging. Met Jongeren in beweging helpen we jongeren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Uit gesprekken tussen jongerenwerkers, onze buurtsportcoaches en jongeren blijkt dat jongeren in de gemeente Heusden ontmoetingsplekken missen en vinden dat er te weinig voor hen wordt georganiseerd. Ze hebben het gevoel dat er voor hen wordt gesproken in plaats van met hun. Daar brengen wij samen met de jongeren verandering in. Stichting de Schroef faciliteert een drietal programma’s, TALENTED, Buurtsport en H-games, voor jongeren waar zij zelf invulling aan geven. Op deze manier ontdekken en ontwikkelen jongeren hun eigen talenten, blijven ze betrokken bij hun vereniging of in de wijk. Tegelijkertijd ontwikkelen ze vaardigheden die relevant zijn voor hun eigen CV en toekomst.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Direct hebben de meisjes van 10-13 jaar voordeel van ons project. Daarnaast ook de buurtbewoners bij allerlei buurtactiviteiten waar zij aan mee gaan helpen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Wij gaan vooral de opstart onderdelen oppakken. Samen met de basisschool en jongeren werk gaan we meisjes werven. de opstart fase zal 12 weken duren. We hopen hiermee meer meisjes enthousiast te maken om mee te gaan doen bij de Buurtsport meiden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen. We werken wel samen met jongerenwerk en een school in de omgeving

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale verwachte kosten voor de opstart zijn €1500: Zaal huur (12 keer): €200 Sport/spel materialen: €200 Speciale workshops: €1000 PR materiaal (flyers/posters): €100

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij komen graag in contact met andere partijen die een soortgelijk project hebben opgestart om ervaringen uit te wisselen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Geen

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij hebben een informatie flyer ontvangen via een bewoner van de wijk Venne Oost. Een aantal jaren terug hebben een aantal bewoners mee gedaan aan Kern met Pit

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij hopen dat de betrokken meisjes een aantal workshops kunnen gaan volgen en hiermee zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.

Afbeeldingen

Sport en Spel

Twitter

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen