Ontmoetings- en speelplaats Assen-Zuid

Schets van ontmoetings- en speelplaats
Jasmijn Teunissen 02-11-2020
170 keer bekeken 2 reacties

Doel is om een veilige speeltuin te maken met meerdere toestellen waarin kinderen onbeperkt buiten kunnen spelen en hun grenzen kunnen verleggen. Tevens een ontmoetingsplaats waar kinderen, hun ouders en de bewoners van verpleeghuis (Nieuw Graswijk) samen kunnen spelen en/of elkaar kunnen ontmoeten.

 • Het moet tevens een veilige speeltuin voor kinderen zijn waarin ze onbeperkt buiten kunnen spelen en waar ze hun grenzen kunnen verleggen.
 • Het biedt kinderen mogelijkheid tot sociale interactie, verbetering van motorische vaardigheden, ze kunnen ontdekken en hun fantasie de vrije loop laten.
 • Het biedt een verandering van omgeving voor de bewoners van Nieuw Graswijk en mogelijkheid om meer buiten te komen, samen met hun familie of vrijwilligers.

Kern

Naam
wijk Zuiderpark (zuidelijke deel van Centrum Assen)

Aantal inwoners
907

Gemeente
Assen

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Ontmoeten en spelen Assen-Zuid

Doelstelling
Het realiseren van een punt in de wijk om mensen met elkaar in contact te laten komen en om de sociale cohesie te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het plaatsen van speeltoestellen met hieromheen verspreide zitgelegenheden.

Aantal leden
De stichting heeft 4 bestuursleden. Tijdens de recente crowdfundingsactie hebben ruim 60 donateurs een bijdrage aan dit project geleverd.

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Na afronden van project kunnen wij onze ervaringen met andere iniatiefnemers delen en adviezen geven over plan van aanpak voor realisatie van nieuw aan te leggen speeltuin. Tevens tips en tricks over do's en don'ts in aanloop naar realisatie nieuwe speeltuin.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
speeltuinEykenhof@gmail.com

Project

Doelstelling
Doel is om een veilige speeltuin te maken met meerdere toestellen waarin kinderen onbeperkt buiten kunnen spelen en hun grenzen kunnen verleggen. Tevens een ontmoetingsplaats waar kinderen, hun ouders en de bewoners van verpleeghuis (Nieuw Graswijk) samen kunnen spelen en/of elkaar kunnen ontmoeten.

Beginsituatie
Eykenhof is een nieuwbouwwijk welke in 2018-2020 is gerealiseerd op het oude terrein van Interzorg - Nieuw Graswijk. Dit is gelegen aan de Beilerstraat tegen het Asserbos. In het projectplan is geen speelvoorziening voor kinderen meegenomen. Ook zijn er op dit moment in de gehele wijk Zuiderpark en omgeving vrijwel geen speeltuintjes en/of speelvoorzieningen. Eerder waren er enkele speeltoestellen bij kinderboerderij Asserbos, deze zijn helaas bij de renovatie van de boerderij verwijderd. Dit betekent dat er in de wijk Zuiderpark (zuidelijke deel van Centrum Assen) voor de anno 2020 907 bewoners, waarvan ongeveer 25% in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar vallen, nauwelijks speelvoorzieningen en/of ontmoetingsplekken zijn. Op dit moment is er een vijver gelokaliseerd centraal voor Nieuw Graswijk en een deel van de woningen aan het Juniperusplantsoen. Rondom de vijver zijn enkele grasvelden gelegen. Hierop zijn enkele bomen aangeplant. Tijd om hier een mooie speeltuin te realiseren!

Verbeteringen voor de woonomgeving
Er zijn veel kinderen tot en met 14 jaar in deze wijk. De speeltuin vervult hiermee een enorme sociale behoefte. Ouders, grootouders, bewoners en bezoekers van het verpleeghuis ontmoeten elkaar in de speeltuin op een ongedwongen manier, terwijl kinderen met en van elkaar leren en spelen.

Onderdeel van een groter geheel
Nee

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De ontmoetings- en speelplaats Assen Zuid bereikt een breed publiek, wat onder te verdelen valt in vier doelgroepen: Kinderen, ouders, grootouders en bewoners en bezoekers Nieuw Graswijk In het programma van eisen van het projectplan is opgenomen dat alle kinderen samen moeten kunnen spelen en dat de speeltuin altijd vrij toegankelijk is. De locatie en speelvoorzieningen bieden uitdaging en speelplezier aan kinderen van verschillende leeftijden. De speeltoestellen zijn ook aangepast aan en toegankelijk voor kinderen met een beperking. Het terrein rondom de speeltoestellen is toegankelijk voor kinderwagens en mindervaliden. De verwachting is dat kinderen uit de buurt Zuiderpark gebruik zullen maken van de speelplek. Anno 2021 zijn er 335 bewoners, waarvan 46 kinderen (14%) in de leeftijdscategorie 0 – 14 jaar. Voor onze crowdfundingsactie hebben wij flyers verspreid om kenbaarheid te geven van het project. De flyers zijn in de buurt Zuiderpark, maar ook de buurten Overcingel, de Esch en de bomenbuurt verspreid. In deze wijken samen wonen volgens de laatste cijfers van de gemeente Assen 191 kinderen t/m 14 jaar. Aangezien in deze overige wijken ten zuiden van het centrum Assen ook weinig speelgelegenheden zijn, is de verwachting dat vanuit deze wijken ook kinderen komen spelen. Ze zijn door de flyers op de hoogte gebracht van deze speelgelegenheid en we hebben tijdens crowdfunding zelfs al vele donaties van deze buurtbewoners ontvangen. Al deze kinderen zullen ongetwijfeld ook af en toe een vriendje of vriendinnetje mee nemen om te spelen. En met zo’n mooie speeltuin willen ze vast daarna regelmatig komen spelen. Ook zijn er genoeg ouders uit andere delen van Assen die graag de fiets pakken om met hun kinderen naar een leuke speelplaats te gaan. Ook realiseren we met dit project een ontmoetingsplaats waar ouders en grootouders elkaar kunnen treffen. Dit betekent dat de 23 huishoudens van project Eykenhof, maar ook de 11 huishoudens aan het oude deel van Juniperusplantsoen en de naastgelegen Beilerstraat voordeel hebben van dit project. Verder volgt er verdere uitbreiding aan de Beilerstraat met nog 20 huishoudens (Kazernekwartier). Ook de bewoners van andere delen van wijk Zuiderpark kunnen gebruik maken van de speeltuin, hetgeen neerkomt op in totaal ongeveer 1000 personen. De bewoners van het naastgelegen verpleeghuis gaan naar verwachting ook gebruik maken van de ontmoetingsplaats. Het biedt een verandering van omgeving voor de bewoners van Nieuw Graswijk en mogelijkheid om meer buiten te komen, samen met hun familie of vrijwilligers. Uit meerdere initiatieven (bijvoorbeeld het Adoptieproject van Alzheimer Nederland) blijkt dat interactie tussen mensen met dementie en kinderen een positieve uitwerking kan hebben op meerdere gebieden en bijvoorbeeld het sociale isolement van mensen met dementie doorbreken.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Volledig realiseren van ontmoetings- en speelplaats met meerdere speeltoestellen en zitgelegenheden welke verspreid over het buitenterrein worden geplaatst.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Levering en plaatsing van speeltoestellen (ivm veiligheids- en andere eisen). Plaatsing van hekwerk en ontmoetingsplekken gaan we als bewoners zelf doen. Evenals allerlei andere hand- en spandiensten

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De eenmalige kosten voor de aanleg van de ontmoetings- en speelplaats zijn geraamd rond de € 65.000,-.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Boerplay is de leverancier van de speeltoestellen en zitgelegenheden. Deze zullen worden geinstalleerd door hout- en constructiebedrijf Drenthen.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Extra advies en hulp is altijd welkom!! Met name hulp bij een schetsontwerp en andere technische oplossingen.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
In zoektocht naar subsidie voor realisatie van ontmoetings- en speelplaats werd Koninklijke Heide Maatschappij gevonden. Via hun site kwamen we bij Kern met Pit. Ons initiatief past heel goed binnen deze kaders.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hulp bij de verdere realisatie van de speeltuin in de breedste zin van het woord. Kennis en advies over fondsenwerving, schrijven goed projectplan, samenwerking met Interzorg, schetsontwerp, contact met leveranciers. Gedurende het jaar hebben we al veel kennis verkregen dankzij Kern met Pit. Bestuursleden hebben meerdere workshops bij kunnen wonen, oa over crowdfunding, fondsenwerving, speeltuinen, bestuursvormen en bestuur & toezicht.

Afbeeldingen

Speeltuin

 • Jasmijn Teunissen 08 June 2021
  26 mei 2021: toezegging dat Gemeente Assen bijdrage levert van €20.000,--!!
 • Jasmijn Teunissen 08 June 2021
  21 mei 2021: aanvraag voor bijdrage van STILA is goedgekeurd, €10.000,-- toegezegd
 • Jasmijn Teunissen 08 June 2021
  5 mei 2021: Stichting Ontmoeten en spelen Assen-Zuid Vandaag is de stichting een feit. Hopelijk krijgen we snel ons KVK-nummer zodat we aanvragen kunne indien bij meerdere fondsen.
 • Jasmijn Teunissen 08 June 2021
  7 april 2021 tot en met 27 mei: Crowdfundingsactie via samenvoordebuurt.nl. Hiermee hebben we samen €4.500,- opgehaald. In aanloop naar en tijdens de crowdfundingsactie hebben vele bewoners geholpen dit tot een groot succes te maken. Dit door bijvoorbeeld flyers over dit initiatief te verspreiden in de buurt, mee te denken over betrekken van bewoners verpleeghuis, verkoop van de door kinderen gemaakte koekjes op hun werk, etc. Er hebben zich ook een aantal vrijwilligers gemeld om na realisatie van de ontmoetings- en speelplaats hier activiteiten te organiseren/begeleiden waarbij kinderen, hun ouders en bewoners van verpleeghuis gezamenlijk worden betrokken. Ook de kinderen zijn erg enthousiast. Tijdens de crowdfunding hebben ze zelf verscheidene acties bedacht en uitgevoerd om geld binnen te halen voor de speeltuin, zo zijn loombandjes gemaakt en verkocht, er is hockeyles gegeven en er werden meerdere malen lege flessen opgehaald in de buurt. Ook zijn er koekjes gebakken door de kinderen welke op het werk van de ouders verkocht werden. Naast de financiële opbrengst van deze actie zien we ook dat de saamhorigheid in de buurt sterk vergroot is. Iedereen is nog enthousiaster over de te realiseren ontmoetings- en speelplaats. Ouders en kinderen leren elkaar beter kennen en we zien nu al dat kinderen vaker samen met elkaar buiten spelen en hun ouders elkaar daar ook ontmoeten.

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

2  reacties

Jasmijn Teunissen 08-06-21 om 16:09

Crowdfundingsactie:

Tijdens de crowdfundingsactie hebben de kinderen uit de buurt zelf verscheidene acties bedacht en uitgevoerd om geld binnen te halen voor de speeltuin, zo zijn loombandjes gemaakt en verkocht, er is hockeyles gegeven en er werden meerdere malen lege flessen opgehaald in de buurt. Ook zijn er koekjes gebakken door de kinderen en verkocht op het werk van de ouders

Flessen inzamelen

Koekjes bakken

Interview met RTV Drenthe

Hockeyles

Jasmijn Teunissen 08-06-21 om 16:30

En de crowdfundingsactie was een groot succes!!

17 april (10 dagen campagne)

9 mei (31 dagen campagne)

20 mei (42 dagen campagne)

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.