Groene Dorpen 'De Broekstreek'

Gerard Wezenberg 03-11-2020
286 keer bekeken 0 reacties

Het versterken van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting, op basis van voorstellen van bewoners. Dat gebeurt door het uitwerken en uitvoeren van (geraamd) dertig erfbeplantingsplannen en het uitwerken van beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte in dorpskommen en buitengebied.

Kern

Naam
De Broekstreek (Amen, Ekehaar, Eleveld, Eldersloo, Geelbroek... en Nijlande)

Aantal inwoners
565 in De Broekstreek

Gemeente
Aa en Hunze

Provincie
Drenthe

Deelnemersgroep

Naam
Werkgroep Groene Dorpen 'De Broekstreek'

Doelstelling
Het uitvoeren van een erfbeplantingsproject in de eigen streek.

Aantal leden
7

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De werkgroep kan andere initiatiefnemers helpen bij organisatorische en en financiële aspecten, de publiciteit en de communicatie naar de dorpsgemeenschap. We zijn zowel bekend met onze eigen omgeving (dorp, bewoners, landschap) als met de 'bestuurlijke' omgeving van gemeente en provincie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
stekenstreek@home.nl

Project

Doelstelling
Het versterken van de karakteristieke erf- en dorpsbeplanting, op basis van voorstellen van bewoners. Dat gebeurt door het uitwerken en uitvoeren van (geraamd) dertig erfbeplantingsplannen en het uitwerken van beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte in dorpskommen en buitengebied.

Beginsituatie
De bewoners van De Broekstreek zijn zich bewust van de landschappelijke waarden in hun woongebied (NP Drentsche Aa) en willen een bijdrage leveren aan behoud en versterking daarvan. Door erfbeplantingen leveren ze een particuliere bijdrage. Door planvorming voor de openbare ruimte nemen ze ook verantwoordelijkheid voor de (groene) dorpsontwikkeling.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Op dertig erven en tuinen wordt de beplanting versterkt met de aanplant van inheemse bomen en struiken, in een stijl die past bij de streek en haar bewoners. Geraamd beplantingsvolume in de genoemde dorpen: 100 erf- en laanbomen, 80 hoogstamfruitbomen, 600 m1 hagen en 600m2 singels. Het plantgoed wordt zoveel mogelijk betrokken van kwekers met een Skal of Milieukeur. Daarnaast wordt een (geraamd) vijftal beplantingsvoorstellen voor de openbare ruimte uitgewerkt, waarvoor op termijn uitvoeringsbudgetten worden gezocht.

Onderdeel van een groter geheel
Het project wordt ondersteund vanuit het Gebiedsfonds Drentsche Aa en geeft invulling aan de ambities voor het Nationaal Park (Landschapsvisie 2016). Daarnaast aan provinciaal beleid rond de aanplant van extra bossen, landschapselementen en erfbeplantingen (uitwerking 'Bossenstrategie'). Omdat de bewoners zelf aan de slag gaan met hun groene woonomgeving is door de gemeente Aa en Hunze een bijdrage verstrekt uit haar Leefbaarheidsfonds.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De particuliere deelnemersgroep met hun erven en tuinen (30 adressen) en de dorpsgemeenschap als geheel (beplantingsplannen openbare ruimte)

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alle projectwerkzaamheden, zoals beschreven in het Projectvoostel GD De Broekstreek. + Het werven van de particuliere deelnemers en uitwerken erfbeplantingsplanten + Het verzamelen van beplantingsideeën voor de openbare ruimte en uitwerken van voorstellen (Groenplan) + Het verzorgen van informatieavond, plantinstructieavond, plantdag en snoeicursus + De particuliere deelnemers voeren hun beplantingsplannen zelf uit

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
De projectbegeleiding berust bij de projectcoördinator van Stek en Streek. De gemeente biedt ambtelijke ondersteuning aan de werkgroep (agendalid).

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Begeleiding particuliere deelnemers € 2.500, = Begeleiding werkgroep bij Groenplan € 4.000, = Presentaties, rapportages, publiciteit enz. € 3.700, = Uitvoeringskosten erfbeplantingen € 15.000, = Totale kosten € 25.200, =

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Samenwerking met bureau Stek en Streek, plattelandsprojecten.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via eerdere deelname (lang geleden), publiciteit KNHM in de media en tip Stek en Streek

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Uitwisseling van ideeën en ervaringen met andere deelnemers in Drenthe, promotie De Broekstreek.

Afbeeldingen

Inrichten groen

 • Gerard Wezenberg 16 July 2021
  Bewoners kunnen ook beplantingsideeën voor de openbare ruimte indienen bij de Werkgroep. Op een mooie avond 22 juni werd een 'schouw' uitgevoerd langs deze locaties. Samen met het agendalid van de gemeente Aa en Hunze. De voorstellen worden uitgewerkt en doorgesproken met de indieners.
 • Gerard Wezenberg 16 July 2021
  De Werkgroep Groene Dorpen maakte op 12 juni kennis met Hendrik Oosterveld van het Gebiedsfonds en Arjen Bosch, onze 'adviseur' vanuit de KNHM. Een leuke fietstocht door de Broekstreek gemaakt.
 • Gerard Wezenberg 16 July 2021
  Een grote belangstelling bij bewoners om deel te nemen aan het project. Bijna alle veertig erfbezoeken afgelegd en beplantingsplannen uitgewerkt. Het Gebiedsfonds Drentsche Aa heeft een extra bijdrage toegekend om de extra deelnemers te kunnen bedienen.
 • Gerard Wezenberg 19 April 2021
  Gemeentebelangen Aa en Hunze besteedde in haar digitale 'dorpenronde' aandacht aan projectinitiatieven in De Broekstreek, waaronder Groene Dorpen. Een leuke promotie-variant.
 • Gerard Wezenberg 12 March 2021
  De gemeente Aa en Hunze heeft een bijdrage uit haar Leefbaarheidsfonds toegekend aan het project. De bewoners gaan immers gezamenlijk aan de slag met hun groene leefomgeving en landschap. De projectbegroting is nu helemaal dekkend.
 • Gerard Wezenberg 05 March 2021
  Vorige week hebben alle bewoners van de Broekstreek en Nijlande een bewonersbrief ontvangen met oproep tot deelname en het bijwonen van de online-bijeenkomst 4 maart. Een geslaagde bijeenkomst met 40 bezoekers ! Het aantal opgaven om deel te nemen staat inmiddels op ruim 30 (groot en klein). Deze maand starten we al met de eerste erfbezoeken .....

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.