Buurtterras Kattenbroek

Erik van Marissing 03-11-2020
347 keer bekeken 1 reacties

Het Buurtterras Kattenbroek heeft als doel om bewoners onderling en bewoners en wijkprofessionals op een ongedwongen manier en in de eigen omgeving met elkaar in contact te brengen. Zo doen we aan preventie & vroegsignalering en zorgen we voor activering en verbinding.

Het buurtterras brengt mensen, vragen, ideeën en oplossingen bij elkaar. Steeds op een andere plek, maar altijd in de buurt. We kondigen niet van tevoren aan waar we staan, maar we zullen uiteraard wel verslag uitbrengen op onze social media kanalen.

Kern

Naam
Kattenbroek

Aantal inwoners
11.000

Gemeente
Amersfoort

Provincie
Utrecht

Deelnemersgroep

Naam
Buurtterras Kattenbroek

Doelstelling
Het zorgen voor ontmoeting en verbinding

Aantal leden
35

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
We zijn sterk in het overbruggen van de kloof tussen de leefwereld en systeemwereld door bewoners en professionals bij elkaar te brengen en ervaringen te laten uitwisselen, los van portefeuilles, doelgroepen en financieringsstromen.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
buurtterras@erikvanmarissing.nl

Project

Doelstelling
Het Buurtterras Kattenbroek heeft als doel om bewoners onderling en bewoners en wijkprofessionals op een ongedwongen manier en in de eigen omgeving met elkaar in contact te brengen. Zo doen we aan preventie & vroegsignalering en zorgen we voor activering en verbinding.

Beginsituatie
Dit jaar is gestart met een pilot, waarin we hebben gekeken of het Buurtterras Kattenbroek voorziet in de behoefte en welke succes- en faalfactoren daarbij een rol speelden. In deze fase zijn we ongeveer 10 keer de straat op gegaan, telkens in wisselende combinaties van wijkbewoners en wijkprofessionals. In totaal hebben we ruim 100 bezoekers verwelkomd. Vanwege de Coronamaatregelen ligt het initiatief op dit moment helaas (weer) stil, maar normaliter zouden we elke een a twee weken op een andere plek in de wijk neerstrijken. Het Buurtterras is een mobiel terras dat bestaat uit een bakfiets met stoeltjes, tafeltjes, parasols, koffie en thee en een prikbord voor goede ideeën, vraag en aanbod. We kondigen van tevoren niet aan waar we staan, maar berichten achteraf wel op onze social media over onze bevindingen en over vragen en ideeën die tijdens een wijkbezoek voorbij kwamen. De beginsituatie is dus een concept dat zich heeft bewezen en dat we nu graag verder willen uitbouwen, zodat het niet alleen hangt aan de initiatiefnemer, maar echt van, voor en door de buurt wordt.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bewoners geven aan dat ze het prettig vinden dat ze aandacht krijgen en waarderen het dat we naar hen toekomen. Ze vinden het fijn om gehoord te worden en om te zien dat er, al dan niet ter plekke, iets gedaan wordt met eventuele vragen, ideeën of klachten. Maar het is ook prima als het alleen gezellig is, het hoeft niet altijd functioneel te zijn. Voor sommige bewoners is het terras het enige verzetje wat ze die dag hebben. Voor professionals is het een laagdrempelige manier om te weten wat er leeft en speelt en beter te begrijpen hoe het werkt in de wijk en wat dat betekent voor hun eigen functie.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het Buurtterras als concept bestaat dus al en zodra de Coronamaatregelen dat weer toelaten, zullen we de straat weer opgaan. Maar tegelijkertijd zijn we ons nu ook alvast aan het oriënteren op de overgang naar Fase 2, waarin we ervoor willen zorgen dat de initiatiefnemer wat meer naar de achtergrond kan verdwijnen en het meer de vorm krijgt van een zelfsturend netwerk en waarbij we het zo kunnen organiseren dat het Buurtterras ook te gebruiken is door anderen die een sociaal maatschappelijke doelstelling hebben, zoals het welzijnswerk, de burenhulpdienst, de Buurtraad, de initiatieven van het netwerk Gezonde Wijk, et cetera.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Het Buurtterras is er voor iedereen, maar in het bijzonder richten we ons op 1) bewoners die het moeilijk vinden om zelf er op uit te trekken als zij ergens mee zitten, een vraag of idee hebben (signaleren), 2) bewoners die best wel iets zouden willen doen in de wijk, maar niet goed weten wat en/of net even een zetje nodig hebben (activeren) en 3) bewoners die negatieve emoties te lang bij zich houden (frustratie, teleurstelling), waardoor ogenschijnlijk kleine dingen kunnen uitgroeien tot bijvoorbeeld spanningen (preventie) en 4) bewoners die op zoek zijn naar nieuwe contacten, maar zelf niet weten hoe ze dat moeten doen (verbinden).

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan, zodra de Coronamaatregelen dat toelaten, weer de straat op. En ondertussen kijken we vooruit naar Fase 2, waarin we ervoor willen zorgen dat de initiatiefnemer wat meer naar de achtergrond kan verdwijnen en het meer de vorm krijgt van een zelfsturend netwerk en waarbij we het zo kunnen organiseren dat het Buurtterras ook te gebruiken is door anderen die een sociaal maatschappelijke doelstelling hebben, zoals het welzijnswerk, de burenhulpdienst, de Buurtraad, de initiatieven van het netwerk Gezonde Wijk, de Kinderwijkraad, et cetera.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De totale kosten, dus zowel de uitgaven tot dusver, de kosten voor de voortzetting van de wijkbezoeken als de professionalisering van het netwerk en het borgen van het concept bedragen tezamen naar schatting €15.000 tot €20.000. Een deel hiervan is reeds gesubsidieerd via welzijnsstichting Indebuurt033.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, in fase 2 beogen we een klankbordgroep te installeren, waarin we ons van tijd tot tijd gezamenlijk buigen over praktische, organisatorische en ideële vraagstukken. We hebben nog voordat we begonnen al contact opgenomen met vergelijkbare initiatieven elders in het land en zijn tijdens de uitvoering nog meer initiatieven op het spoor gekomen. Daarnaast hebben we contact met wetenschappers die ons kunnen helpen met het duiden van de betekenis, meerwaarde en impact van het Buurtterras Kattenbroek. We streven ernaar een aantal van die ervaringsdeskundigen en wetenschappers samen met een aantal wijkbewoners en wijkprofessionals bij elkaar te brengen. Daarvoor hebben we ook subsidie aangevraagd bij Indebuurt033. Verder is er regelmatig ad hoc contact met partijen die op een andere manier van toegevoegde waarde zijn, zoals makers, sponsoren en de media.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, met name op de kennisgebieden architectuur en master planning zou meedenken zeer welkom zijn! We houden onze bevindingen nu bij via een kaart op Google Maps en een soort digitaal prikbord, maar dat is nog erg beperkt en bovendien vooral veel tekst. Het zou erg fijn zijn als we de bevindingen veel meer zouden kunnen visualiseren en als we die kunnen presenteren op de plekken waar ze betrekking op hebben. Denk aan de behoefte aan meer prullenbakken voor hondenzakjes bij het park, de wens om een rondje om de vijver te kunnen wandelen en de wens om een stenig parkeerpleintje meer in te richten als ontmoetingsplek voor de buurt.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Zelf ontvang ik al jaren de relatiemagazines van KNHM, dus ik kende het al. Maar in dit geval zijn we er via via op gewezen, doordat een van de adviseurs waarmee gesproken is zich ook bezighoudt met fietsstimulering. Dat netwerk overlapt met dat van ons Buurtterras.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Kennis over het overdragen van een particulier bewonersinitiatief naar een initiatief dat meer de vorm heeft van een zelfsturend netwerk. En kennis over het meten van de betekenis, meerwaarde en impact. Advies is welkom op het gebied van borging en lange termijn financiering.

Afbeeldingen

Bewonersinitiatief: Buurtterras Kattenbroek

Ontmoetingsplek

  • Erik van Marissing 29 April 2022
    Op donderdag 19 mei nemen we samen met inloophuis De Ontmoeting deel aan de Dag van de Buurt 2022. Kom naar de beroemde wijk Kattenbroek in Amersfoort en luister naar de inspirerende verhalen van het Buurtterras en De Ontmoeting! Vanuit de presentiebenadering zorgen wij voor nieuwe verbindingen en verrassende ontmoetingen en bouwen we aan duurzame relaties in de wijk. Tijdens een vrije inloop maakt u kennis met succesvolle manieren om te werken aan aansluiting en afstemming en hoort u hoe omzien naar elkaar vorm krijgt in een wijk waar elk buurtje een eigen karakter en dynamiek heeft. Aan de hand van het ‘Betekenis Kaartspel’ gaan we graag met u in gesprek over hoe we het Buurtterras en de Ontmoeting nog meer kunnen inzetten voor de wijk en de wijkbewoners en hoe we dat inzichtelijk kunnen maken. Sluit uw bezoek af in stijl en maak een wandeling door de wijk. Komt u ook? Zie https://dagvandebuurt.nl/amersfoort-de-ontmoeting/ voor alle details.

Twitter

Op de kaart

Een momentje...

1  reacties

Erik van Marissing 27-10-21 om 11:23

Werkbijeenkomsten met bewoners en professionals

In september 2021 organiseerden we twee goed bezochte werkbijeenkomsten om vast te stellen wat de betekenis van ons initiatief is voor de wijk en de wijkbewoners en om te bepalen welke vervolgstappen we kunnen zetten. Onder leiding van Maarten Rector van DoordachtDoen zijn we, verdeeld over twee avonden, met in totaal ongeveer 25 bewoners en professionals (wonen, welzijn, zorg, openbaar bestuur) in gesprek gegaan over de betekenis van ons initiatief voor de wijk en de wijkbewoners. Ook hebben we aandacht besteed aan de vraag wat ervoor nodig is om de organisatie verder vorm te geven en wie we daarop kunnen aanspreken. Tijdens de tweede avond was ook een van de adviseurs van Kern Met Pit aanwezig om mee te luisteren en mee te denken. In het voortraject is er al veelvuldig contact geweest met andere adviseurs over enkele praktische vraagstukken. 

Vorm een werkgroep

Uit de twee bijeenkomsten is in de eerste plaats het inzicht naar voren gekomen dat een bewonersinitiatief als het Buurtterras niet teveel afhankelijk mag zijn van een enkele actieve bewoner. Het vraagt om een actieve inzet en betrokkenheid van een grotere groep bewoners en professionals. Een suggestie die werd gedaan is om een werkgroep te vormen, die verschillende taken op zich kan nemen. Een aantal deelnemers heeft aangegeven zich te willen inzetten voor het opzet-ten van deze werkgroep.

Breng de organisatie onder bij een stichting

Een tweede inzicht is dat we gaan onderzoeken of de werkgroep bij een stichting kan worden ondergebracht. Dit heeft onder andere als voordeel dat je een ANBI status kunt aanvragen en donaties kunt ontvangen. Daarmee zou een deel van de kosten kunnen worden gedekt. Mogelijk kan de werkgroep onder een bestaande stichting worden gehangen, maar het oprichten van een eigen stichting behoort ook tot de mogelijkheden. Dit is ook belangrijk met het oog op een aantal praktische vraagstukken, zoals de mogelijkheid voor verhuur, de verzekering en de stalling van de bakfiets met toebehoren.

Kijk naar andere mogelijkheden

Tot slot hebben we gesproken over de inhoudelijke koers: houden we vast aan het spontane en onvoorspelbare karakter, dat bij wijkbewoners vaak voor een positieve verrassing zorgt als we het terras ergens neerzetten, of gaan we ook meer programmatisch werken, vanuit de verschillende thema’s waarover de professionals graag het gesprek voeren met bewoners? En zo hebben we nog een aantal keuzes met elkaar besproken, die we de komende periode gaan uitwerken.

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.