Ons plekje Rode Klif 212

Mila Romijn 14-11-2022
725 keer bekeken 0 reacties

Binnen Ons Plekje willen wij 4 projecten faciliteren: - huiswerkondersteuning voor kinderen uit de wijk die een achterstand hebben op het basisonderwijs - Taalles (mn gericht op conversatievaardigheden) - Naaiatelier (multicultureel, kledingrecycling en tassen) - soepproject voor ouderen en zieken

Kern

Naam
Zuiderzeewijk

Aantal inwoners
6000

Gemeente
Lelystad

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Met Inzet Lukt Alles

Doelstelling
het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de educatie, de participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie van en in de wijk Zuiderzeewijk en andere achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn.

Aantal leden
6 bestuursleden

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
De stichting bestaat al bijna 7 jaar; heeft al diverse projecten ontwikkeld. Er vallen op dit moment 10 projecten onder de stichting, op sociaal-matschappelijk terrein. Zie verder de website www.metinzetluktalles.nl

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Info@ stichtingmetinzetluktalles.nl of milaromijn@hotmail.com

Project

Doelstelling
Binnen Ons Plekje willen wij 4 projecten faciliteren: - huiswerkondersteuning voor kinderen uit de wijk die een achterstand hebben op het basisonderwijs - Taalles (mn gericht op conversatievaardigheden) - Naaiatelier (multicultureel, kledingrecycling en tassen) - soepproject voor ouderen en zieken

Beginsituatie
Er is een basisinboedel aanwezig om de activiteiten voor een deel te kunnen starten. Voor het soepproject dient de keuken te worden aangepast, zoals een grotere kookvoorziening, afzuiginstallatie en vaatwasser. Met daarnaast aanpassing hygienische aanpassingen van het keukenblok. De kosten hiervan worden geraamd op € 4000. Daarnaast vormen de energielasten (verwarming en stroomgebruik) van het gebouw een zware opgave. Gewenst is onderzoek naar besparingsmogelijkheden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Ondersteuning kwetsbare bevolking in de wijk plus verminderen eenzaamheid

Onderdeel van een groter geheel
Ja, want deel van de inzet van stichting M.I.LA.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van de wijk. De Zuiderzeewijk is de oudste en armste (laagste gemiddelde inkomen) wijk van Lelystad. Zie hiervoor ook informatie over de wijk op website Lelystad

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alle 4 de projecten zullen worden opgepakt. De KmP aanvraag gaat in het bijzonder over het Soepproject.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het installatiewerk tbv de keuken

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Ca € 4000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja, bij levering apparatuur en installatiewerk van lokale bedrijven

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, mbt de energielasten van het gebouwen, ism de verhuurder

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via gemeente en via adviseur KNHM (al voor Corona)

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Zie voorgaande

Buurthuis

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen