Euver de Grens

Ton Lemmen 28-09-2021
26 keer bekeken 0 reacties

Hier staan de projecten te staan die zich voor Kern met Pit editie 2022 hebben ingeschreven. Onze adviseurs zijn bezig een selectie te maken. In december hoor je of je geselecteerd bent.

De hoofddoelstelling van het project is het realiseren van een groots opgezet buitentoneel in het najaar van 2022 met spelers, figuranten en medewerkers uit Stramproy en omliggend grensgebied ter bevordering van de leefbaarheid, samenhang en verbondenheid. Enkele van onze subdoelen zijn: Enkele van onze subdoelen zijn: • Het samenbrengen van leden van diverse verenigingen, kinderen en burgers met cultuurhistorische thema’s ter bevordering van samenwerking, gemeenschapszin en participatie en h

Kern

Naam
Stramproy

Aantal inwoners
4.455

Gemeente
Weert

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Buitentoneel Stramproy

Doelstelling
Het organiseren van activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid, samenhang en verbondenheid. Dit middels groots opgezette openlucht theaterstukken, maatschappelijke participatie en brede samenwerking , cultuurhistorische thema’s, koppeling aan migratie, integratie en eenzaamheid, extra aandacht voor de kwetsbare groepen, bijdrage behoud kennis en educatie alsmede bevorderen gebruik lokale streektaal.

Aantal leden
Bestuur- en commissieleden in totaal (exclusief toneelspelers en andere vrijwilligers) 40

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis op het gebied van: * organiseren buitentoneelvoorstellingen op bijzondere locaties * regisseren van toneelvoorstellingen met "amateur toneelspelers in de eigen streektaal * aanbieden van educatieve lesprogramma's voor bovenbouw basisonderwijs en brugklassen voortgezet onderwijs * organiseren van belevingsspeurtochten voor de jeugd * opzetten van tentoonstelling rond historische thema's, ontwikkelingen en gebeurtenissen

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@buitentoneelstramproy.nl

Project

Doelstelling
De hoofddoelstelling van het project is het realiseren van een groots opgezet buitentoneel in het najaar van 2022 met spelers, figuranten en medewerkers uit Stramproy en omliggend grensgebied ter bevordering van de leefbaarheid, samenhang en verbondenheid. Enkele van onze subdoelen zijn: Enkele van onze subdoelen zijn: • Het samenbrengen van leden van diverse verenigingen, kinderen en burgers met cultuurhistorische thema’s ter bevordering van samenwerking, gemeenschapszin en participatie en h

Beginsituatie
In de loop van 2020 is het idee ontstaan om te komen tot een groots buitentoneel in Stramproy in de eigen streektaal met als thema smokkelen waarbij sprake is van een brede maatschappelijke betrokkenheid en waaraan alle lagen van de bevolking kunnen deelnemen. Dit idee is door de dorpsraad Stramproy opgestart. Een scriptschrijven en een toneelregisseur werden aangezocht en er werd gekozen voor een bijzondere uitvoering locatie. In februari 2021 heeft dit geleid tot de stichting Buitentoneel Stramproy met een bestuur van 9 personen. Inmiddels is het script klaar en zijn er 37 toneelspelers aan beide zijden van de landsgrens tussen Nederland en België bereid en geschikt bevonden. Begin deze maand is met de wekelijkse repetities begonnen. Intussen zijn de werkgroepen PR en Communicatie, overheidszaken, sponsoring, terrein en techniek en toneel opgestart.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het project zorgt voor het verstreken van de verbinding tussen de diverse verenigingen in het dorp en brengt diverse doelgroepen bij elkaar. Vooral in deze na-corona periode is de behoefte aan gezamenlijkheid erg groot. Het project Euver de Grens biedt wat de mensen van ons geliefde dorp Stramproy nodig hebben: ontmoeting, samenwerking, ontspanning en gemeenschapszin..

Onderdeel van een groter geheel
Neen, het is een project waarbij dorpsbreed wordt samengewerkt en ook nog eens over de landsgrens met België heen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Zoals aangegeven richt ons project zich op alle groepen met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen, gehandicapten en migranten.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Alle werkzaamheden worden met vrijwilligers uit vooral Stramproy uitgevoerd. Tevens wordt ons hulp aangeboden door vrijwilligers vanuit de Belgische grensgemeente Molenbeersel.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het ontwikkelen van een breed educatief programma rond het thema smokkelen speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de brugklassen van het voortgezet onderwijs besteden we uit aan de stichting Edumare uit Ittervoort die op dit gebied veel ervaring hebben. Ook deze stichting bestaat uit vrijwilligers en wel uit het onderwijs.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja

Totale kosten van het project
160.000

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zoals aangegeven de stichting Edumare voor het ontwikkelen van het educatief programma. Verder is de schrijver van het script voor de toneelvoorstelling iemand buiten Stramproy. Voor de materialen zoals tribunes, licht& geluid, tenten, beveiliging e.d. zijn we aangewezen op gespecialiseerde bedrijven.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Neen, is niet nodig.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
We kennen dit project al langer vanuit contacten met de gemeente Weert en eerdere succesvolle projecten in de gemeente Weert

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Hoe we ons project zo optimaal mogelijk kunnen inrichten opdat we alle doelgroepen in onze lokale gemeenschap kunnen bereiken/betrekken.

Evenement

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.