Ecopark De Kapel

karin Verlaan 10-11-2021
13 keer bekeken 0 reacties

Hier staan de projecten te staan die zich voor Kern met Pit editie 2022 hebben ingeschreven. Onze adviseurs zijn bezig een selectie te maken. In december hoor je of je geselecteerd bent.

Uitvoeren van een aantal doelen zoals geformuleerd in het DorpsOntwikkelingsPlan Gendt 2030. We willen op ecologische wijze een terrein van ongeveer 7000m2 gaan gebruiken om (school) moestuinen, een tiny forest, een natuurspeeltuin, boomgaard, wijngaard aan te leggen samen met buurtbewoners.

Kern

Naam
Gendt

Aantal inwoners
7000

Gemeente
Lingewaard

Provincie
Gelderland

Deelnemersgroep

Naam
Gendt Vooruit- Werkgroep Ecopark De Kapel

Doelstelling
Uitvoeren van de speerpunten uit het DorpsOntwikkelingsPlan Gendt 2030

Aantal leden
Ongeveer 10 personen maar groep moet nog groeien

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Veel kennis vanuit natuurbehoud en natuureducatie

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
gendt.vooruit@gmail.com

Project

Doelstelling
Uitvoeren van een aantal doelen zoals geformuleerd in het DorpsOntwikkelingsPlan Gendt 2030. We willen op ecologische wijze een terrein van ongeveer 7000m2 gaan gebruiken om (school) moestuinen, een tiny forest, een natuurspeeltuin, boomgaard, wijngaard aan te leggen samen met buurtbewoners.

Beginsituatie
Een weiland, eigendom van de gemeente, met een kortdurende pacht. De gemeente heeft toestemming gegeven om bovengenoemde doelen uit te werken met betrokken partijen maar eist wel garanties ( borging, continuïteit overzicht van benodigde financiën) voordat er daadwerkelijk gestart kan worden met het project. Organisaties zoals Lingewaard Natuurlijk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben medewerking toegezegd. Bewoners in omliggende wijken worden nu bij het plan betrokken

Verbeteringen voor de woonomgeving
Meer groen ( bomen, struiken, moestuinen, bijenlinten, vlindertuin), aandacht voor natuureducatie, ontspanning en samenwerking. Een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Onderdeel van een groter geheel
Ja. het project is ontstaan nav de speerpunten opgenomen in het DorpsOntwikkelingsPlan. Ook het plan Ecopark De Kapel zal stapsgewijs opgezet moeten worden afhankelijk van draagvlak en beschikbare vrijwilligers en financiële middelen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Bewoners van de wijken in de directe omgeving van het terrein. Omdat beide basisscholen uitgenodigd zijn om mee te denken over het opzetten van school moestuintjes hopen we zo een plek te maken waar alle kinderen van Gendt regelmatig komen

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Komend jaar zal het accent liggen op het betrekken van buurtbewoners, creëren van draagvlak, samen plannen maken, zorgen voor een solide basis zodat de gemeente akkoord kan gaan met het (langdurig) inrichten van het terrein. Een volgende fase zal zijn het aanleggen van de moestuinen en de tiny forest en hopelijk de infrastructuur aanbrengen

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Dat is nog niet bekend

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Dit is nog niet duidelijk. Is afhankelijk van de omvang van de plannen en de benodigde infrastructuur.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja meerdere natuurorganisaties, de 2 basisscholen, de gemeente

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
dat is nu nog onduidelijk

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
info toegestuurd vanuit de gemeente

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
met name kennis/ondersteuning bij het betrekken en enthousiasmeren van bewonersgroepen.

Moestuin

0  reacties

KNHM

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@knhm.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners


   

 

Facebook

#kernmetpit

 

{"tabBasic":{"type":"twitter","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"query","twitterQuery":"kernmetpit","twitterLanguage":"nl","listIcon":"icon-twitter","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":false},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.