Bijenstal en tap voor tuinders

A.J. de Bes 19-10-2021
586 keer bekeken 0 reacties

Wij willen ‘de bij’ (maar ook andere bestuivers) een meer centrale plek geven op ons complex. De neerslag, die op het dak valt, wordt opgevangen in een tweetal vaten van 1 m3 / stuk. Het water is bedoeld voor de tuinders: de tap voor tuinders

Kern

Naam
Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren

Aantal inwoners
Op het complex zijn 103 tuinen

Gemeente
lelystad

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren

Doelstelling
Wij willen ‘de bij’ (maar ook andere bestuivers) een meer centrale plek geven op ons complex

Aantal leden
De vereniging telt 119 leden, waarvan 103 een tuin huren, 16 betalende leden zonder tuin. Het Bestuur bestaat uit 5 leden

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Ons complex telt drie imkers met ieder een paar volken. Daarnaast zijn er tuinders die, na overleg met het bestuur, 1 volkje op hun tuin houden. Er is veel kennis aanwezig m.b.t. tot de bij en andere bestuivers.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
vmtsecretariaat@outlook.com Ja, dit mailadres staat op onze website

Project

Doelstelling
Wij willen ‘de bij’ (maar ook andere bestuivers) een meer centrale plek geven op ons complex. De neerslag, die op het dak valt, wordt opgevangen in een tweetal vaten van 1 m3 / stuk. Het water is bedoeld voor de tuinders: de tap voor tuinders

Beginsituatie
Momenteel is er geen goed onderkomen voor de bijen. Hierdoor is er kans op sterfte door ziekte. Op een centrale plek tegenover de bijenstroken willen we een bijenstal bouwen. De grond op deze plek moet bouwrijp gemaakt worden.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door een gezonde verhouding bijen en wilde bijen zal de biodiversiteit in de omgeving toenemen.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het complex ligt in een bosrijke omgeving en is gedeeltelijk omringd door andere moestuinverenigingen. De bijen hebben een groot zoekgebied dus ook andere verenigingen zullen hier profijt van hebben. Een van de 3 imkers is contact persoon voor zwermen binnen de gemeente Lelystad. De geschepte zwerm wordt bij ons op het complex tijdelijk ondergebracht.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Wij verwachten (die vragen worden met enige regelmaat gesteld) dat er schoolklassen en andere groepen zijn die de stal willen bezoeken om geïnformeerd te worden over het leven en het nut van bijen (en andere bestuivers). Ook tijdens onze Oogstmarkt, die jaarlijks gehouden wordt, blijkt er veel belangstelling te bestaan voor ‘de bij’

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
In het najaar willen we de grond bouwrijp maken en de bijenstal en tap voor tuinders wordt door vrijwilligers gebouwd begin 2022. Zodat de bijen in het rustseizoen overgebracht kunnen worden naar hun onderkomen.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Allen het bouwrijp maken wordt uitbesteed. De grond moet geploegd worden zodat oude plantenresten verwijderd kunnen worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De kosten van het totale project worden begroot op euro 8015,27 + 5% onvoorzien, totaal euro 8416,03. De bedragen zijn inclusief BTW. Helaas zijn bouwmaterialen, waaronder hout, schaars en daardoor duur: de prijzen van hout zijn vrijwel verdubbeld. Uiteraard is niet bekend of er sprake is van een verdere stijging in de komende maanden. Dat betekent dat het project aanzienlijk duurder wordt dan wij in eerste instantie(geruime tijd geleden, de plannen hadden tijd nodig om te ‘rijpen’),verwacht hadden. Uiteraard is een gedetailleerde beschrijving en begroting van beide projecten beschikbaar. Het sturen van een mailtje is voldoende. Mailadres: p.a.kouwenhoven@gmail.com

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Alleen voor de grondbewerking

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via onze zeer actieve voorzitter Peter Kouwenhoven. Peter is ook betrokken bij het Bultpark

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Van eerdere projecten weten we dat jullie een groot netwerk hebben en dat we daar op terug kunnen vallen

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Dierenrijk

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen