Zelfbeheerplek Joris Ivenslaan

W.J.C. Geerts 29-10-2021
922 keer bekeken 0 reacties

Starten van een zelfbeheerplek om daarmee de biodiversiteit in de wijk te vergroten en daarnaast ervoor te zorgen dat de sociale interactie tussen de buren wordt vergroot.

In navolging van de geldverslindende FLORIADE ontstaan er in Almere ook allerlei kleine lokale initiatieven om meer biodiversiteit in de wijken aan te brengen. Een van die initiatieven betreft het aanleggen van een “zelfbeheerplek” aan de Joris Ivenslaan in de Filmwijk. Een aantal buurtbewoners gaat hier komend jaar in overleg en in samenwerking met de filmwijkregiseur en groenvoorziening van de gemeente Almere een gedeelte van de groenstrook (hondentoilet) ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 11 omtoveren in een stukje bloeiende, geurende tuin. De bedoeling is dat het een mengeling gaat worden van kleurig bloeiende tuinplanten en inheemse bloeiende plantensoorten. De inheemse plantensoorten zullen dusdanig gekozen worden dat er een groot deel van het jaar voedsel is voor insecten en vlinders. Dit alles zal er voor zorgen dat naast insecten en vlinders ook vogels en hopelijk kleine zoogdieren (egel) en reptielen (kikkers, salamanders) een plek vinden waar ze zich thuis kunnen voelen en voedsel kunnen vergaren.

Naast de botanische component heeft de zelfbeheerplek ook een sociale functie. De direct betrokken buren treden al regelmatig met elkaar in overleg en leren elkaar op die manier beter kennen. Als de tuin eenmaal gezamenlijk aangelegd is en onderhouden gaat worden zal dat de onderlinge band nog verder versterken. Uit groenprojecten elders is al gebleken dat andere wijkbewoners nieuwsgierig worden en gemakkelijker een praatje maken en informeren wat er allemaal aan het gebeuren is en te gebeuren staat. Hopelijk raken mensen op die manier enthousiast over de mogelijkheden van een zelfbeheerplek en leidt dit tot aanvullende initiatieven om met wijkbewoners ook een zelfbeheerplek op te starten.

Het oorspronkelijke en ambitieuze plan van 4 groen plekken is na overleg met alle betrokkenen enigszins getemperd en beperkt tot de twee centraal gelegen groenplekken in de zelfbeheerplek. Als deze twee plekken succesvol blijken te zijn dan zal in de (nabije?) toekomst gekeken worden of de twee andere plekken aan de tuin toegevoegd kunnen worden.

Kern

Naam
Filmwijk Almere

Aantal inwoners
10500

Gemeente
Almere

Provincie
Flevoland

Deelnemersgroep

Naam
Zelfbeheerplek Joris Ivenslaan

Doelstelling
Creëren van zelfbeheerplek

Aantal leden
11

Soort
Buurtvereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Opstarten en onderhouden van een "zelfbeheer" plek met als doel het vergroten van de biodiversiteit in de wijk en het verbeteren van de sociale interactie tussen buren en wijkbewoners.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
w.geerts4.1@kpnmail.nl

Project

Doelstelling
Starten van een zelfbeheerplek om daarmee de biodiversiteit in de wijk te vergroten en daarnaast ervoor te zorgen dat de sociale interactie tussen de buren wordt vergroot.

Beginsituatie
Momenteel is er een door de gemeente Almere aangelegde groen strook met gras en inmiddels voornamelijk mos met bomen. De strook wordt tot ergernis van de aanwonende bewoners voornamelijk gebruikt als "hondentoilet".

Verbeteringen voor de woonomgeving
Door de aanleg en het onderhouden van de zelfbeheerplek zal de biodiversiteit sterk toenemen. De bloeiende en geurende planten zullen ervoor zorgen dat de saaie, eentonige groenstrook zal transformeren naar een gevarieerde spannende "tuin" waar het voor dieren (en mensen) goed toeven zal zijn.

Onderdeel van een groter geheel
Nee, nog niet

Bewoners die voordeel bij het project hebben
De direct betrokken buren en wijkbewoners.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
We gaan starten met het aanleggen van de zelfbeheerplek. De beide paadjes zullen worden aangelegd en de beplanting zal worden geplant. Mengsels van Inheemse planten soorten zullen gezaaid worden. Na de bloei zullen gevormde zaden worden verzameld en gebruikt worden om in het jaar daarop de zelfbeheer plek zonder al te grote onkosten verder te kunnen uitbreiden. Teveel geproduceerde zaden zullen ter beschikking worden gesteld van andere groeninitiatieven in of buiten de gemeente Almere. Daarnaast zullen deze gezamenlijke werkzaamheden de onderlinge sociale contacten versterken en uitbreiden.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Groenvoorziening van de gemeente Almere gaat zorgen dat het gras/mos zal worden verwijdert en de grond zal worden opgehoogd met tuingrond.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
In het eerste jaar zijn de initiële kosten geschat op rond de 1100 euro. In de jaren daarop verwachten we dat de kosten lager zullen uitvallen omdat we gebruik kunnen maken van geoogste zaden en planten kunnen stekken en vermeerderen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Nee, niet in de lijn der verwachting.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Nee

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via speuren naar vergelijkbare projecten op het internet

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Gerichte adviezen over mogelijke samenwerking en kennis uitwisseling met vergelijkbare projecten in de provincie Flevoland of zelfs daarbuiten.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Inrichten groen

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen