Kunstproject Reijmerstok 2022

Jonathan Wanders 09-11-2021
1174 keer bekeken 0 reacties

Doel is het bevorderen van de sociale cohesie in Reijmerstok, de samenhang heropbouwen en verstevigen voor de lange termijn én het aanpakken van uitdagingen in het sociaal-maatschappelijk domein. Dit doen we door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel middels een participatief kunstproject.

Op 6 juni 2022 vindt de 11e editie plaats van De Poorten van Reijmerstok, de tweejaarlijkse internationale kunstexpositie in Reijmerstok. Door corona kon het event niet plaatsvinden in 2020 en 2021. Dit had zowel negatieve sociale, als financiële gevolgen. De grootste sociale activiteit viel weg waar honderden inwoners, kunstenaars en vrijwilligers maanden naar toe leven en aan samenwerken. Inkomsten vielen weg waardoor het verenigingsleven van Reijmerstok en omgeving flinke financiële aderlatingen heeft ondervonden.

Met een bijzonder en vernieuwend kunstproject, in de vorm van een actieve en creatieve cultuurparticipatie (community arts), worden inwoners en vrijwilligers van Reijmerstok onder begeleiding van professioneel kunstenaar Jonathan Wanders intensief betrokken bij het creatieve proces van het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van een tijdelijk én permanent kunstwerk in de openbare ruimte. Een kunstproject als zichtbare en tastbare, sociale verbinding.

Wij gaan de uitdagingen in het sociaal en maatschappelijk domein van het dorp Reijmerstok en het event de Poorten van Reijmerstok aanpakken door te verbinden middels participatie, vandaar het initiatief van het kunstproject. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan iets bijzonders en blijvends voor de gemeenschap en regio. Op deze wijze wordt er een positieve bijdrage geleverd aan zowel de onderlinge betrokkenheid van bewoners, als de leefbaarheid van de openbare ruimte en Reijmerstok zelf.

Kern

Naam
Reijmerstok

Aantal inwoners
600

Gemeente
Gemeente Gulpen-Wittem

Provincie
Limburg

Deelnemersgroep

Naam
Fanfare St. Franciscus Reijmerstok: organisatie De Poorten van Reijmerstok

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel het organiseren van muzikale en culturele manifestaties, alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Aantal leden
Circa 25 participanten nemen deel aan dit kunstproject.

Soort
Kunst/cultuur vereniging

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Fanfare St. Franciscus verbindt jong en oud met diverse kunst- en cultuurvormen via diverse activiteiten: het opluisteren en organiseren van dorpsactiviteiten, jubilea, concerten en uitvoeringen, 43 jaar de Reimeifeesten en in 2022 de 11de editie van kunstevent De Poorten van Reijmerstok. Ruim 200 vrijwilligers maken dit kunstevent mogelijk, waarbij ca. 70 kunstenaars exposeren in en rondom Reijmerstok. Deze en de vorige edities werden bezocht door meer dan 5.000 bezoekers. Inkomsten komen ten goede aan verenigingen die vrijwilligers leveren, in het dorp en omgeving. De vereniging heeft een maatschappelijke en sociale functie, waarbij het levend houden van de cultuur en tradities deel uitmaakt van de toekomstvisie.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
secretaris@fanfarereijmerstok.nl

Project

Doelstelling
Doel is het bevorderen van de sociale cohesie in Reijmerstok, de samenhang heropbouwen en verstevigen voor de lange termijn én het aanpakken van uitdagingen in het sociaal-maatschappelijk domein. Dit doen we door samen te werken aan een gemeenschappelijk doel middels een participatief kunstproject.

Beginsituatie
Vanaf 5 februari 2022 begeleidt en werkt professioneel kunstenaar Jonathan Wanders samen met circa 25 vrijwilligers en inwoners van Reijmerstok (participanten) om een hoogwaardig kunstproject te realiseren. Zij nemen (opgedeeld in werkgroepen) deel aan 10 brainstorm-, ontwerp- en maaksessies, waarbij er samen wordt gewerkt aan het ontwikkelen, ontwerpen en vervaardigen van een tijdelijk én permanent kunstwerk in de openbare ruimte van Reijmerstok. De participanten worden bij het gehele proces betrokken, evenals de organisaties van Poorten van Reijmerstok, Kernoverleg Reijmerstok en Gemeente Gulpen-Wittem.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Bevordering van de sociale cohesie in Reijmerstok en verbeteringen in het sociaal-maatschappelijk domein rekening houdend met diverse uitdagingen: Vergrijzing en afname motivatie van vrijwilligers; Verenigingen krimpen en zien leden afhaken door vergrijzing en de coronacrisis; Nieuwe inwoners hebben vooralsnog minder binding met het dorp en haar activiteiten: hoe bereiken we deze mensen en hoe betrekken we hen?; Vergrijzing van de ‘poorthouders’: de eigenaren van de locaties waar de kunstexposities plaatsvinden; Oudere vrijwilligers willen we zoveel mogelijk ontlasten; Jeugd/jongeren willen we meer betrekken bij activiteiten: zij zijn immers de vrijwilligers en bezoekers van de toekomst. Welke ideeën hebben ze? Hoe kunnen we van hun kennis en kunde gebruikmaken? Wat vinden zij belangrijk? Wat motiveert hen?; Evenementen moeten aan steeds meer regels voldoen die het enthousiasme doen afnemen ; De sluiting van de basisschool in augustus 2017 ; De (enige) dorpswinkel heeft waarschijnlijk geen opvolging; Jongeren / starters trekken het dorp uit. Hoe pakken we ontgroening aan? ; Het aantal activiteiten in het dorp en omgeving neem af en er is weinig vernieuwing ; Hoe kan de gemeenschap levendig en aantrekkelijk blijven? ; Wat heeft de coronacrisis ons geleerd?

Onderdeel van een groter geheel
Het participatief én vernieuwend kunstproject (community arts) is onderdeel van het tweejaarlijks kunstevent Poorten van Reijmerstok, maar staat ook op zichzelf. Het kunstproject zien wij als een pilot voor een tweejaarlijks, terugkerend structureel project waarbij tijdens diverse kennis,- idee- en ontwerpsessies telkens (sociaalmaatschappelijke) uitdagingen centraal staan en ontmoetingen worden gefaciliteerd. Een win-winsituatie. Daarnaast wordt dit project door gemeente Gulpen-Wittem gezien als een voorbeeldproject voor de regio. Iets wat ze graag ondersteunen en aan meewerken. Wij delen onze opgedane kennis en ervaring graag met andere organisaties en/of gemeenschappen.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
In principe hebben alle bewoners van Reijmerstok voordeel van het kunstproject, maar de participanten in het bijzonder. Aangezien de doelstelling van het project is het bevorderen van de sociale cohesie van Reijmerstok: door samenwerken aan een gemeenschappelijk doel willen we de samenhang heropbouwen én verstevigen voor de lange termijn. De ontmoetingen en dialogen zijn een belangrijk aspect van het project. En middels een participatief én vernieuwend kunstproject (community arts) pakken wij uitdagingen in sociaal-maatschappelijk domein aan. Daarnaast kunnen zowel alle bewoners, mensen uit de regio als toeristen genieten van zowel een tijdelijk als een permanent kunstwerk.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De werkzaamheden en onderdelen van het participatie-onderdeel vinden plaats van februari t/m augustus 2022. De voorbereidingen zoals het ontwikkelen van een projectplan, het overleggen met betrokken organisaties en financiële aanvragen hebben plaatsgevonden van mei t/m november 2021. Het werven van participanten vindt plaats van november 2021 t/m januari 2022. Vanaf 5 februari 2022 werd gestart met het participatie-onderdeel: Het voorbereiden en plaatsvinden van ca. 10 brainstorm-, ontwerp- en maaksessies incl. kennismaking; Het ontwikkelen, schetsen, ontwerpen, maken van concepten in werkgroepen n.a.v. sessies en als basis voor het tijdelijk en permanent kunstwerk; Het ontwikkelen, uitwerken en presenteren van concepten en ontwerpen van het tijdelijk en permanent kunstwerk; Het vervaardigen en realiseren van het tijdelijk kunstwerk; Het presenteren (in tekst en beeld) van het proces en ontwerpen op 6 juni 2022 tijdens het kunstevent De Poorten van Reijmerstok; Het communiceren van het gehele proces op geplande momenten richting (social) media.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het voorbereiden en begeleiden van de brainstorm-, ontwerp- en maaksessies gebeurt door professioneel kunstenaar Jonathan Wanders, evenals het opstellen van de verslagen en voorstellen voor en presenteren van de kunstwerken i.s.m. de participanten. Hij heeft de artistieke leiding en neemt in overleg met de organisatie inhoudelijke en/of artistieke eindbeslissingen. Tijdens het vervaardigen en realiseren van het tijdelijk en permanent kunstwerk zal er wellicht ook beroep worden gedaan op een bedrijf mbt engeneering/constructie, maar dan wel uit Reijmerstok. Vervaardiging van het permanent kunstwerk wordt, na het participatie-onderdeel met de deelnemers, overgenomen door de kunstenaar.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
€ 26.355,60,- (incl. BTW)

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Zonder ‘buitenstaanders’ kon dit kunstproject gezien de grote omvang niet gerealiseerd worden. Wij zijn de volgende mensen en/of organisaties dan ook zeer dankbaar: Kunstenaar Jonathan Wanders (artistiek-/projectleider en financiële bijdrage); Felix Lacroix en Rina Engelen van Kernoverleg Reijmerstok (maatschappelijk partner en financiële bijdrage); Bechtold Houtconstructiebouw (cosntructie en sponsoring tijdelijk kunstwerk); Gemeente Gulpen-Wittem (maatschappelijk partner, klankbord en financiële bijdrage); Kern met Pit (financiële bijdrage en kennis/advies); VSB fonds (financiële bijdrage); Prins Bernard Cultuurfonds (financiële bijdrage); Provincie Limburg (financiële bijdrage) en Stichting Kanunnik Salden/Nieuwenhof (financiële bijdrage).

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ondersteuning van ARCADIS is niet nodig. Echter, als wij tijdens de ontwerpfase voor technische uitdagingen komen te staan die wij als collectief niet kunnen oplossen dan is ondersteuning uiteraard welkom. Wij zullen dit tijdig laten weten.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Een ambtenaar (burgerparticipatie) van gemeente Gulpen-Wittem noemde het initiatief Kern met Pit tijdens een overleg op 6 september 2021. En het stond die week in de krant De Limburger. We hebben meteen gebruik gemaakt van deze kans!

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
We hopen van Kern met Pit vooral kennis en advies te ontvangen m.b.t. een dergelijk ‘community art’-project: Hoe kunnen wij en de kunstenaar de participanten tijdens het proces het beste begeleiden en vooraf de juiste verwachtingen managen. Mochten jullie nog tips/adviezen voor ons hebben op basis van ons uitgebreide projectplan dan ontvangen we die graag!

Afbeeldingen

Kunst

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen