Natuurlijk Samen Spelen op Jeugdland Nieuw-Vennep

ProfielfotoNicole Sjerp 09-11-2021
851 keer bekeken 0 reacties

We gaan er nog beter voor zorgen dat iedereen, met of zonder handicap, heerlijk kan spelen op Jeugdland. Dit doen we door de structuur en de inrichting te verbeteren. Ook willen we het terrein graag avontuurlijker en groener maken en zorgen dat Jeugdland ook aantrekkelijk is bij wind en hitte.

Kern

Naam
Nieuw-Vennep

Aantal inwoners
31.415

Gemeente
Haarlemmermeer

Provincie
Noord-Holland

Deelnemersgroep

Naam
Jeugdland Nieuw-Vennep

Doelstelling
Een fijne en veilige speelplek waar ieder kind welkom is en gewoon kind kan zijn.

Aantal leden
18

Soort
Jongerenorganisatie

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Jeugdland kan andere (beheerde) speeltuinen helpen met kennis en advies over hutten bouwen, activiteiten en alle andere zaken die je op een beheerde speeltuin tegenkomt.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@jeugdlandnieuwvennep.nl

Project

Doelstelling
We gaan er nog beter voor zorgen dat iedereen, met of zonder handicap, heerlijk kan spelen op Jeugdland. Dit doen we door de structuur en de inrichting te verbeteren. Ook willen we het terrein graag avontuurlijker en groener maken en zorgen dat Jeugdland ook aantrekkelijk is bij wind en hitte.

Beginsituatie
Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep beheert een avontuurlijke speeltuin van 2 hectare in Venneperhout in Nieuw-Vennep. Wij zijn een beheerde speeltuin waar kinderen kunnen spelen, bouwen en ontdekken. Jeugdland beschikt over een groot omheind terrein waar kinderen veilig kunnen spelen. Het spelen met primaire elementen, zoals water en zand is belangrijk. Vuur is ook een element dat op Jeugdland gestalte krijgt door het houden van kampvuren. Er zijn verschillende speeltoestellen geplaatst die kinderen uitdagen en laten ontdekken. In het clubhuis kunnen kinderen knutselen, lezen, spelen en spelletjes doen. Bij ons is een heleboel mogelijk, maar niets moet. Jeugdland gaat aan de slag met Samen Spelen en gaat er nog beter voor zorgen dat iedereen zich welkom voelt op Jeugdland en dat iedereen van jong tot oud, met of zonder handicap, heerlijk bij ons kan spelen. Dit willen wij bereiken door de structuur en de zonering van Jeugdland te verbeteren en door het plaatsen van nieuwe speelaanleidingen/toestellen. Ook willen we het terrein graag avontuurlijker en groener maken en zorgen dat Jeugdland ook aantrekkelijk is bij wind en (extreme) hitte. Na een participatietraject is er door een ervaren speeltuinontwerpster een ontwerp gemaakt. Wij kunnen het hele project niet in één keer uitvoeren, we gaan het terrein in fasen aanpakken in de komende 5-7 jaar. Fase 0 is het aanleggen van een Tiny Forest, voedselbos en een boomgaard. Hiermee starten wij in november 2021. Voor deze fase hebben wij subsidie van de provincie gekregen. Fase 1 is het aanleggen van het gebied voor de kleintjes en een verhard pad. Hierdoor wordt ons terrein beter toegankelijk en worden de speelmogelijkheden voor de jongere kinderen uitgebreid. In deze zone wordt ook rekening gehouden met kinderen en ouders met een beperking. Fase 1 willen wij in 2022 realiseren. Wij vragen Kern met Pit om een bijdrage voor een deel van fase 1, namelijk voor de beplanting langs het hek rondom het gebied voor de kleintjes.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Nadat fase 1 is uitgevoerd is Jeugdland nog aantrekkelijker voor jonge kinderen en hun ouders. Zij kunnen op een afgebakend stuk heerlijk spelen met zand, water en speeltoestellen. Ouders kunnen hun kinderen heerlijk laten spelen zonder dat zij bang hoeven te zijn dat ze bij het diepere water op Jeugdland kunnen komen. Ook voor kinderen die structuur nodig hebben wordt Jeugdland overzichtelijker. Jeugdland is beter toegankelijk voor kinderen en ouders met een beperking, zo stimuleren wij het Samen Spelen. Hierdoor leren kinderen dat iedereen anders en uniek is! Voor ouders zijn wij een ontmoetingsplek waar zij kunnen sparren met gelijkgestemden. Door de aanplant van extra bomen, struiken en planten wordt Jeugdland aantrekkelijker bij wind en hitte en vergroten wij de biodiversiteit.

Onderdeel van een groter geheel
Fase 1 is onderdeel van de herinrichting van Jeugdland Nieuw-Vennep. Jeugdland Nieuw-Vennep bestaat 11 jaar en heeft een groot terrein met allerlei speeltoestellen, een skelterbaan, een huttendorp en een clubhuis. Wij zijn gelegen in Venneperhout, een recreatiegebied aan de zuidrand van Nieuw-Vennep.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Alle bewoners van Nieuw-Vennep en omliggende dorpen.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Met onze vrijwilligers leggen we het hek rondom de speelplek voor kleintjes aan en planten we vaste planten en bomen. Ook werken wij mee aan de aanleg van deze speelplek.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Voor fase 1 is veel grondwerk en aanleg van verharding nodig. Hiervoor gaan wij op zoek naar bedrijven die ons hierbij willen ondersteunen.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
Voor het deel van het project waar wij ondersteuning vragen van Kern met Pit is €2000,- nodig. Voor fase 1 is in totaal €75.000 nodig. Hiervoor schrijven wij grote fondsen aan en benaderen wij bedrijven in de Haarlemmermeer voor hulp in mankracht, materialen en geld.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Wij benaderen bedrijven of zij in het kader van Maatschappelijk Ondernemen mee willen helpen met dit project. We gaan klusdagen organiseren en vragen ouders en buurtbewoners of ze ons deze dag willen helpen. Ook organiseren we klusdagen waarop de kinderen mee kunnen helpen. Wij benaderen andere maatschappelijke organisaties en bedrijven in de omgeving voor advies.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Wij kunnen hulp gebruiken bij de omzetting van het ontwerp in een projectplan en bij het vaststellen van een tijdspad. Ook technische ondersteuning bij onderdelen van het project, zoals de aanleg van een waterloop en materiaalkeuze, is welkom.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Enkele jaren geleden hebben wij kennis gemaakt met Kern met Pit tijdens een We doen het samen festival. Daarna zijn wij via mailings op de hoogte gehouden.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Contacten en ervaring van anderen.

Afbeeldingen

Speeltuin

Op de kaart

Een momentje...

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen