VTVHaamstede project Kindertuinen

Johan Schepers 25-09-2023
165 keer bekeken 0 reacties

De Volkstuin Vereniging Haamstede is een actieve vereniging met een sterk verbindend sociaal karakter. Doel van het project is door praktisch onderwijs aan kinderen en ouders de liefde voor het tuinieren te bevorderen, de zichtbaarheid van de sociale functie te versterken en nieuwe leden te werven

Kern

Naam
Burgh-Haamstede, wijk 12

Aantal inwoners
4274

Gemeente
Schouwen-Duiveland

Provincie
Zeeland

Deelnemersgroep

Naam
Volks Tuin Vereniging Haamstede (VTVH)

Doelstelling
De vereniging heeft als doel het bevorderen van het uitoefenen van tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords.

Aantal leden
ca. 40

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Kennis van biologisch tuinieren, grond bewerken en verrijken tot vruchtbare grond, zaden, zaaien, planten, opkweken van groenten uit zaad, teelt plannen, maandschema's, kas teelt etc. etc. Verder hoe benader je scholen, hoe begeleid je kinderen en hoe houd je ze geïnteresseerd?

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
j.schepers934@gmail.com

Project

Doelstelling
De Volkstuin Vereniging Haamstede is een actieve vereniging met een sterk verbindend sociaal karakter. Doel van het project is door praktisch onderwijs aan kinderen en ouders de liefde voor het tuinieren te bevorderen, de zichtbaarheid van de sociale functie te versterken en nieuwe leden te werven

Beginsituatie
Momenteel zijn er een aantal tuinen beschikbaar voor direct gebruik. Er is een leden enquête geweest wie interesse heeft in het begeleiden van schoolkinderen bij het tuinieren met als doel hen daardoor praktische kennis, vaardigheden en liefde voor het zelf kweken van groente en van bloemen bij te brengen. Hierop hebben de leden positief gereageerd. Inmiddels heeft de vereniging een contactpersoon met ervaring in het begeleiden van kinderen en het onderhouden van contacten met scholen, bereid gevonden lagere scholen te benaderen voor deelname.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Ouders en schoolkinderen krijgen interesse en vaardigheid in de groei en oogst van groente, fruit en bloemen. We leren hen op een praktische manier wat het belang is van de soort grond, van bemesting, van water, warmte en licht voor de groei van het gewas. We geven niet alleen kennis door maar brengen kinderen ook liefde bij voor het op een biologisch gezonde manier gebruik maken van de natuur. Die kennis en vaardigheden dragen zij een leven lang mee en zullen zij doorgeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Het project beoogt verder het sociale welzijn in het dorp te bevorderen door de gezamenlijkheid van activiteiten en doordat de kinderen een deel van hun gekweekte bloemen gaan brengen naar bewoners van het plaatselijke verzorgingstehuis.

Onderdeel van een groter geheel
Het project is onderdeel van ons streven om de bekendheid van de sociale functie van het gemeenschappelijk tuinieren - lees de VTV Haamstede - te vergroten. Daartoe staat de vereniging regelmatig op de plaatselijke markt, neemt deel aan werk- en projectgroepen van de gemeente voor herinrichting van het gebied waarin de volkstuinen gelegen zijn en spreekt zij in op commissievergaderingen over dit onderwerp.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Scholieren, ouders, amateur tuinders, wandelaars langs het complex, bewoners verzorgingstehuis.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
Aanzoeken van scholen, leerlingen, ouders van leerlingen. Voorbereiden van de twee tuinen van 100 m2. Schoonmaken, bewerken en bemesten, kortom tuinteelt gereed maken.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Zoeken naar hulpmiddelen en de financiering van hulpmiddelen als kindertuingereedschap, tuinhuis, kinderkruiwagen. kweekbakken etc.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Nee

Totale kosten van het project
De kosten inclusief een eenvoudig tuinhuis schatten we op ca. € 2.000.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
We kunnen hulp gebruiken voor de werving van de benodigde financiële middelen t.b.v. de uitvoering van het project.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Arcadis kan ons helpen door bodemonderzoek naar de samenstelling van de grond te doen en bemestingsadvies te geven voor de tuinbouw teelt. Advies over waterafvoer en aanvoer is welkom.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via de Dorpsraad van Burgh-Haamstede

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Zie bovenstaand

Afbeeldingen

Moestuin

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen