Dillenburgpark: Beleven, bewegen en genieten!

Maaike Walters 10-11-2023
203 keer bekeken 0 reacties

We willen onze deelname aan Kern met Pit gebruiken als start van onze fondsenwervingscampagne voor het realiseren van de pumptrack in het park.

Kern

Naam
Drunen

Aantal inwoners
18305 (1 januari 2020)

Gemeente
Gemeente Heusden

Provincie
Noord-Brabant

Deelnemersgroep

Naam
Stichting Dillenburgpark

Doelstelling
Het herinrichten van een deel van het Dillenburgpark (het huidige park De Schroef) via burgerparticipatie waardoor het gehele jaar de inwoners van Heusden verleid worden dit te bezoeken en te gebruiken voor sport, bewegen en recreatie alsmede het tot stand brengen van een adequate organisatie voor de exploitatie en het dagelijks beheer van het genoemde park De Schroef en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Aantal leden
4 bestuursleden, een vaste vrijwilliger, een jeugdraad van 8 leden en vele adhoc vrijwilligers die zich allen onbezoldigd inzetten

Soort
Overig

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Draagvlak creëren, samenwerken, co-creatie, fondsenwerving en crowdfunding

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
info@dillenburgpark.nl

Project

Doelstelling
We willen onze deelname aan Kern met Pit gebruiken als start van onze fondsenwervingscampagne voor het realiseren van de pumptrack in het park.

Beginsituatie
Op dit moment is er in het park naast de aanwezige sportverenigingen en een verwaarloosd dierenpark, één glijbaan, twee voetbalgoaltjes en nog enkele duikelrekken en wipkippen, welke alleen niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast is de padenstructuur en het groen enorm verwaarloosd.

Verbeteringen voor de woonomgeving
Sport, bewegen en recreatie is voor iedereen in de gemeente Heusden laagdrempelig en in de buurt toegankelijk. Door herinrichting van het park stimuleert Stichting Dillenburgpark bewegen, spelen, beleven en ontmoeten onder alle lagen van de bevolkingsgroep.

Onderdeel van een groter geheel
Ja, de totale herinrichting van park De Schroef, waarbij naast de pumptrack ook een wadi met sport- en speeltoestellen, een calisthenicstoestel, een beweegbank, een sportcontainer én nieuwe padenstructuur met respect voor de biodiversiteit in het park gerealiseerd gaan worden.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Iedereen die het park bezoekt. Dus zowel de huidige bezoekers van het park als de potentiële bezoekers van het park die nu het park niet bezoeken omdat het park te weinig beleef-, beweeg- en genietelementen biedt.

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
De gemeente Heusden heeft inmiddels ruim 1,3 miljoen gereserveerd en toegezegd om de basisinfrastructuur te financieren en aan te pakken. Voor alle extra faciliteiten die de gemeenschap wil realiseren (lees: pumptrack, beweegbank, sport- en speeltoestellen, etc.) gaat de groep zich inzetten. Dat wil zeggen dat we ons het komende jaar zullen gaan bezig houden met fondsenwerving in de meest brede zin van het woord: subsidies aanvragen, fondsen aanvragen, crowdfundingsplan onder de aandacht blijven brengen, sponsoren (in natura) zoeken, vrijwilligers werven, etc. Dit in samenwerking met iedereen die zich betrokken voelt bij het park én de aanwezige sportclubs op het park.

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Het plaatsen van de sport-, speel- en outdoorfaciliteiten. Dat laten we door gespecialiseerde leveranciers en erkende bedrijven doen, zodat alles volgens de geldende wet- en regelgeving gebeurt en gegarandeerd veilig gebruikt kan worden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
De kosten voor een pumptrack liggen tussen de 53.000 en 85.000 euro. Afhankelijk van welk soort pumptrack we kiezen.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Velosolutions, een landschapsarchitecte, gemeente en iedereen die denkt een bijdrage te kunnen leveren.

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Graag. We hebben reeds contact met Giel van den Akker van Katalys.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Via social media

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Technologische oplossingen, fondsenwerving en advies op basis van vraagstukken waar we gedurende het proces tegen aan lopen.

Afbeeldingen

Ontmoetingsplek

  • Maaike Walters 19 January 2024
    Het eerste kennismakings- en adviesgesprek met Giel en Ardwin van Katalys heeft plaatsgevonden. De op te leveren resultaten voor 2024 zijn het hondenuitlaatrenveld en de beweegbank in het park. Gedurende 2024 zullen we ook fondsen gaan werven voor de pumptrack. Echter is het twijfelachtig of de realisatie van deze sport- en speelvoorziening in 2024 kan plaatsvinden vanwege de integrale aanpak voor de complete herinrichting van het park. We houden jullie via deze pagina op de hoogte van alle updates!

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.