Natuurbeleefpad Sibculo

Antoon Huisintveld 22-11-2023
551 keer bekeken 0 reacties

Bewustwording van de biodiversiteit van het landschap waar we ons allemaal in begeven. Welke vlindersoorten leven er, welke myceliumvormen groeien er allemaal (zowel op de bosbodem als op dode boomstammen, en wat doet dat met de voedselketen? Welke inheemse kruiden, struiken en bomen staan er nu ?

Kern

Naam
Sibculo

Aantal inwoners
1500

Gemeente
Hardenberg

Provincie
Overijssel

Deelnemersgroep

Naam
Natuurbeleefpad Sibculo

Doelstelling
De historie van het landschap (middeleeuwse kloostervestiging), en de huidige staat van biodiversiteit zichtbaar maken via deelprojecten Versterking en bewustwording van wonen werken en recreëren in het landschap, en de inwoners betrekken bij de realisatie van deelprojecten.

Aantal leden
project kernteam van 3 personen (waarvan ikzelf zitting heb in PB raad) Meerdere vrijwilligers groepsgrootte plm 10 personen

Soort
Dorpsbelang

Met welke kennis zouden jullie andere initiatiefnemers kunnen helpen?
Het projectteam heeft een brede natuur en landschapskennis in huis. Ikzelf ben afgestudeerd in bos &natuur (middelbaar). ben in het bezit van een groenkeur gecertificeerde opleiding voor behoud en veiligheid van bosbestanden. Hiervoor is een brede sortimentskennis noodzakelijk, en de groeiwijze in hun natuurlijke habitat. Ik ben gespecialiseerd in de kennis van inheemse beplanting, en de toepassing daarvan in een volledige habitat. De beide andere projectteamleden hebben veel ervaring met natuurproducten, biologische landbouw, en hebben hobby aan het beschrijven van de 'natuurhistorie' van het omringende landschap. Het projectteam heeft behoud van biodiversiteit hoog in vaandel staan.

Hoe kunnen andere initiatiefnemers contact met jullie opnemen?
Natuurbeleefpadsibculo@post.com

Project

Doelstelling
Bewustwording van de biodiversiteit van het landschap waar we ons allemaal in begeven. Welke vlindersoorten leven er, welke myceliumvormen groeien er allemaal (zowel op de bosbodem als op dode boomstammen, en wat doet dat met de voedselketen? Welke inheemse kruiden, struiken en bomen staan er nu ?

Beginsituatie
Het bosgebied rondom Sibculo komt steeds meer in het vizier voor recreatie en medegebruik. Het kent verschillende aangelegde en niet onderhouden sluippaadjes uit het verleden. Relicten van een oude historische beboste kloostergracht maakt hier onderdeel van uit. Ze herbergt nog een bijzondere kruidenbegroeiing her en der. Verderop ligt hoger in het landschap een oude afgraving wat nu een recreatievijver is waar gevarieerde begroeiing aanwezig is, mits je daar kennis van neemt! Het gebied vraagt nu juist in deze tijd om een groenplan die in de vorm van een Natuurbeleefpad Sibculo vorm dient te krijgen met infoborden en verschillende deelprojecten. Bij dit initiatief wordt een internet component ontwikkelt waar bijv barcodes bij infopunten , en een breed platform dmv een startpagina Natuurbeleefpad.nl een rol gaan spelen

Verbeteringen voor de woonomgeving
Het gebied is in toenemende mate in de belangstelling voor medegebruik, en dit legt druk op de nog aanwezige natuurwaarden. Verdere achteruitgang van de biodiversiteitswaarden kan worden voorkomen door er op te wijzen welke groepen[ habitats] aan inheemse soorten er nog voorkomen. Dat gaat van Eikvaren begroeiing tot de vrij zeldzame Salamonszegel . Ook zal er bij de verschillende deelprojecten worden gewerkt met inheemse zaden en beplanting. Als het budget het toelaat willen we ook weer een verloren gegane pruimeras [Kroosjes] aanbrengen. Deze soort heeft een grote biodiversiteitswaarde, en is in de middeleeuwen als "nutsfruit" door het voormalige klooster gebruikt. Meer bewustwording van het landschap. Wat is de historie van het landschap, waar is de plaatsnaam Sibculo vanaf geleid? Sibculo, Sipkelo, Zebbekeloe, Zebbe komt van zijgen, wegzijgen. De oude plaatsnamen zijn allemaal afgeleiden van waterwegzijgende plek in het bos [ Lo]

Onderdeel van een groter geheel
Ja, het Natuurbeleefpad heeft ook als doelstelling om de historische kloosteromgeving te benoemen, en wat daar nu nog van terug te vinden is in in begroeiing en landschapsopbouw. Dit gaat ook op voor het nabij gelegen Engbertsdijksvenen, en de vroegere waterhuishouding vanaf de hoger gelegen grond waar de project onderdelen komen te liggen. Aan de overkant van de N341 [ langs de rand Engbertsdijksvenen] liggen slenken in het landschap die met de vroegere waterhuishouding hebben te maken.

Bewoners die voordeel bij het project hebben
Verschillende bewonersgroepen hebben hier voordeel van ; A. de huidige en toekomstige bewoners van Sibculo wordt bewust gemaakt van de samenstelling en ontstaan van het landschap. B. De kloosterstichting kan groepen rondleiden, en bij het gedeelte van de oude kloostergracht tekst en uitleg geven bij de nog aanwezige specifieke begroeiing . En als er voldoende budget komt kan de kloosterstichting op termijn vruchten verzamelen van oude kroosjes rassen zoals vroeger de klooster bewoners ook hebben gedaan. C. De basisschool CNBS Windesheim wordt betrokken bij de inrichting van een Vlinderpad. Bedoeling is dat met gerichte inheemse zadenmengsels middels een schoolproject er wordt ingezaaid in het late voorjaar. [ er wordt een leerprogramma hiervoor opgestart] D. de basisschool gaat bezig met nestkastjes timmeren voor de verschillende soorten vogels die leven in het projectgebied. E- iedere recreant en natuurliefhebber kan via een internet wandelroute alles langslopen, en via qr codes opvragen wat er groeit, bloeit en leeft

Zelfwerkzaamheid

Werkzaamheden en onderdelen die de groep gaat oppakken in de wedstrijdperiode
1. We gaan bezig met de voorbereiding van inrichten Vlinderpad om en nabij de recreatievijver (spartelvijver) zoals eerder beschreven. Hiervoor gaan we in overleg met de gemeente Hardenberg of ze ons willen assisteren. Zij hebben gedeeltelijk de regie over het onderhoud en beheerplan van de Spartelvijver. 2. We gaan bezig met verzamelen in de regio (grensstreek oa) om boomstammen met vruchtlichamen van mycelium zoals grote Tonderzwam, Lakzwam, Berkendoder enz te kunnen plaatsen langs de route van het natuurbeleefpad. Deze worden voorzien van plaatjes met qr code waar dan op internet alle info over de specifieke zwam te vinden is. 3. We gaan bezig met het ontwikkelen van insectenhotel modellen 2.0. Dwz. grote robuuste modellen, geschikt voor meerdere nestelgelegenheden. 4.Er wordt een internet concept vanaf het begin ontwikkelt. De gehele route met landschappelijke bijzonderheden wordt op internet geplaatst via de de inmiddels geregistreerde domeinnaam www.Natuurbeleefpad.nl Deze wordt gekoppeld aan een startpagina constructie. A)Vervolgens wordt Natuurbeleefpad via.... /Sibculo.... hier op geplaatst. B) Belangstellenden kunnen ook hun eigen website via natuurbeleefpad/...... woonplaats.nl ook met de zelfde noemer dit gaan ontwikkelen. C) Natuurbeleefpad ontwikkelaars registeren dus hun eigen domein zoals Natuurbeleefpad Apeldoorn.nl, Natuurbeleefpadgroenlo.nl of welke plaatsnaam dan ook. D) Wij plaatsen alle belanghebbenden op onze startpagina Natuurbeleefpad.nl volgens alfabetische volgorde. E) Groot voordeel hierbij is dat in google de term natuurbeleefpad de komende tijd een goede positie in zal gaan nemen. Mensen kunnen op deze manier worden gemotiveerd om mooie natuurplaatjes te gaan schieten en ze plaatsen op hun eigen natuurbeleefpad/....woonplaats.nl De rode draad gedachte van ons project, en dat is bewustwording van hoe biodiversiteit werkt, krijgt op deze manier een stevige ''spin-off'' De startpagina Natuurbeleefpad.nl wordt een groen platform, en zal met meerdere groene rubrieken worden uitgebreid, alles is denkbaar, sugesties zijn welkom ( Natuurbeleefpad.com is ter bescherming voor exclusiviteit voor ons concept ook door ons geregistreerd)

Fasen en onderdelen die de groep gaat uitbesteden
Geen enkel onderdeel wordt echt uitbesteed in die zin dat de basisschoolgroepen ons gaan assisteren met inzaaien Vlinderpad, en nestkastjes timmeren voor vogels die in ons landschap leven en broeden.

Gemeentelijke vergunning of toestemming noodzakelijk
Ja - In overleg

Totale kosten van het project
Wij verwachten dat de kosten zich gaan begeven tussen de 3000 en 5000 euro. Wij hebben een startbedrag van 500 euro van Plaatselijk Belang gekregen. En tevens loopt er een subsidieverzoek via fonds maatschappelijk initiatief voor minimaal 2500 euro bij de gem Hardenberg.

Hulp van buitenstaanders noodzakelijk
Ja. we zijn hulp nodig qua organisatie druk. En we zijn hulp nodig van vrijwilligers voor grond en zaagwerkzaamheden. Ook gaan we de gem Hardenberg vragen voor attributen waar wij project onderdelen van kunnen bouwen zoals doorzichtige kunststofwanden op palen. Hier kun je mycelium in plaatsen met bosgrond zodat je kunt zien hoe zich zo`n netwerk aan draden ontwikkelt. Ook hier komt onze rode draad bewustwording tot uiting. Overall bezien bestaan de vrijwilligers uit drie groepen A - Plaatselijk belang vrijwilligers, plm 10 pers. B - gem Hardenberg, plm 5 personen. C - de basisschool CNBS Windesheim, groep ouders en leerkrachten gezamenlijk plm 20 personen. D- https://medigran.nl/ Dit bedrijf in inheemse planten en bloemen mengsels gaat ons ondersteunen met presentaties voor de basisschool Windesheim Sibculo

Ondersteuning van ARCADIS noodzakelijk
Ja, wij willen graag ondersteuning van Arcadis. Het project dient een degelijke uitstraling te krijgen hiervoor is wellicht een bodemonderzoek nodig in het gedeelte van de oude Kloostergracht.

Kern met Pit

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Kern met Pit
Wij zijn in aanraking met Kern met pit gekomen via mailing van de gem. Hardenberg. Deze is ons toegestuurd naar Plaatselijk belang Sibculo.

Welke kennis en advies hopen jullie van Kern met Pit te krijgen
Wij kunnen wel advies gebruiken hoe we ons project Natuurbeleefpad Sibculo het beste in tijd en omvang kunnen bewaken zodat alles zo structureel mogelijk verloopt.

Afbeeldingen

Natuurbeleefpad Sibculo , het belang van Inheemsgroen uitgelegd

Inrichten groen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Katalys

Postadres 
Postbus 33 
6800 LE Arnhem
Bezoekadres 
Beaulieustraat 22 
6814 DV Arnhem
Contact
E info@katalys.nl
T 026 44 55 146
Routebeschrijving

Partner

Lokale partners

   

 

Facebook

#kernmetpit

 

 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.